O projektu Specijalni događaji Međunarodni dan podrške žrtvama torture 2011
 
 

 Projekat finansira Evropska komisija kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)


Projekat sufinansira Dobrotvorni fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture (UNVFVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

 

 

Međunarodni dan Ujedinjenih nacija za podršku žrtvama torture
26. jun 2011. godine

24. jun 2011, 18 časova, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21

MEĐUNARODNA MREŽA POMOĆI IAN I CENTAR ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU

pozivaju vas na:

Umetnički događaj i okrugli sto povodom obeležavanja 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv torture

Za svet bez torture

18:00 - 18:20h Uvodna reč

 • Adriano Martins - Zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji
 • Judita Reichenberg - Koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji
 • Miloš Janković - Zamenik Zaštitnika građana Republike Srbije za zaštitu prava lica lišenih slobode
 • Sanja Jašarević Kužić - Pomoćnica direktora, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava
 • Jelena Lončarević - Direktorka IAN Centra za rehabilitaciju žrtava torture
 • Borka Pavićević - Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju
 • Moderator : Nataša Cvetković Jović, Predsednica Međunarodne mreže pomoći, IAN

 

18:30 - 19:00h Pozorišna radionica "Uz Hamleta"

Duša i Videa, udruženja korisnika psihijatrijskih usluga iz Beograda i umetnička grupa Compagnie Arti-Zanat Pariz/Beograd

Kroz umetničku radionicu koja kao radni predložak uzima Šekspirovog Hamleta i njegove velike teme osvete, ludila, zavisti i ljubomore, inicirano je šestoro ljudi da predstave svoja razmišljanja i iskustva o životu sa mentalnim poremećajem i javno govore o načinu na koji se društvo i institucije odnose prema njima.

 

19:10 - 20:30h Okrugli sto

Zaustavimo dehumanizaciju i zaustavićemo torturu

 • Doc. dr Vladimir Jović - psihijatar i psihoanalitičar, IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture
 • Richard Grolleau - glumac, član Compagnie Arti-Zanat i voditelj umetničke radionice
 • Dragan Jugović - predsednik udruženja Duša i učesnik u radionici
 • Vesna Avramović - članica udruženja Videa i učesnica na radionici
 • dr Milan Davidović - psihijatar, Načelnik Dnevne bolnice Padinska Skela
 • Doc. dr Đorđe Alempijević - sudski patolog, Institut za sudsku medicinu
 • Moderator: Branimir Stojanović - psihoanalitičar, CZKD

Okrugli sto će diskutovati probleme u sprečavanju i prevenciji torture, nehumanog i degradirajućeg ponašanja i procesima rehabilitacije žrtava torture. Rehabilitacija žrtava nije samo medicinska, psihološka, pravna i socioekonomska podrška, već podrazumeva društvenu akciju koja će podržavati ponovnu izgradnju pokidanog i slomljenog života žrtve i njihovih porodica, ali se istovremeno boriti i protiv nekažnjivosti počinilaca.

20:30h Koktel

Obeležavanje Međunarodnog dana Ujedinjenih nacija za podršku žrtvama torture deo je projekata: Prevencija torture i rehabilitacija žrtava i Sveobuhvatnog programa rehabilitacije za žrtve torture u Srbiji i Bosni i Hercegovini koji se finansiraju sredstvima Evropske Unije, kao i projekta Integrisani servisi za zaštitu mentalnog zdravlja i socijanu zaštitu za model region koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije kroz MATRA program.

 

 
Ova web prezentacija sačinjena je uz finansijsku pomoć Evropske unije.
Za sadržinu ove web prezentacije odgovoran je isključivo IAN i ni pod kakvim okolnostima se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije.
 
 


O projektu | Partneri | Usluge za korisnike | Edukacije | Specijalni događaji | Linkovi | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.