English Français
 
  Početna > Publikacije> Psihodrama i trauma
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

PSIHODRAMA I TRAUMA - odigravanje sopstvenog bola

 

Urednici:
Peter Feliks Kelerman, M. K. Hadžins

Predgovor:
Zerka T. Moreno

Predgovor izdanju na srpskom jeziku:
Vladimir Milošević

U svetu u kome prirodne, društvene i političke katastrofe predstavljaju svakodnevicu, terapeuti su sve više pozvani da traže brze i efektivne metode za tretman onih koji su preživeli traumu, uključujući seksualno zlostavljanje, torturu, ratne traume, bolesti zavisnosti, depresiju i tugovanje. Saradnici u ovoj knjizi uverljivo pokazuju kako se psihodrama može bezbedno koristiti za otvaranje puteva promene, čak i u slučaju najteže traumatizacije, a ujedno se bave i mogućim transgeneracijskim prenošenjem obrazaca traume.

Istraživanja nakon Drugog svetskog rata, neurobiološke studije i ostala skorija istraživanja PTSP-a, pokazuju da su mnogi simptomi traume nesvesna, neverbalna iskustva, smeštena u desnoj polovini mozga, kojima se ne može pristupiti kroz terapiju razgovorom. Psihodrama stvara mesto za odigravanje neobrađene traume u kontrolisanom terapijskom
okviru, kako bi se zaustavilo opsesivno ponavljanje prošlosti.

"Psihodrama i trauma" dokumentuje dejstvo traume i eksploriše razvoj tretmana, nudeći kliničarima integrativne modele iskustvene terapije. Ona predstavlja dragocen izvor za one koje interesuje psihodrama i one koji rade sa traumatizovanim ljudima.

Peter Feliks Kelerman (Peter Felix Kellermann) je klinički psiholog edukovan kao psihodinamski terapeut u Moreno Institutu u Njujorku. Edukator je psihodrame u Izraelu i širom sveta. Autor je knjige Focus on Psychodrama, takođe u izdanju Jessica Kingsley. M.K. Hadžins (M.K. Hudgins) je klinički psiholog i psihodramski edukator u SAD. Ona predsedava upravnim odborom Therapeutic Spiral International Charity, osnovanog radi finansiranja psihodramskog rada sa traumatizovanim ljudima na globalnom nivou.


Informacije o naručivanju

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana