English Français
 
  Početna > Publikacije> Priručnik za izveštavanje o slučajevima mučenja
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

PRIRUČNIK ZA IZVEŠTAVANJE O SLUČAJEVIMA MUČENJA
Dokumentovanje slučajeva mučenja i postupci u okviru međunarodnog sistema za zaštitu ljudskih prava

 

"Kad se pomene mučenje, mnogi ljudi će odmah pomisliti na slike najsvirepijih oblika fizičke i duševne patnje - čupanje noktiju, elektrošokove, lažna pogubljenja, prisiljavanje da se posmatra mučenje roditelja ili dece, silovanje. Takve slike u prosečnom čoveku bude snažno osećanje gnušanja, jer malo ko može da ostane ravnodušan pred nanošenjem takvog bola drugom ljudskom biću. Javno, tortura (mučenje) se širom sveta osuđuje i čak je apsolutno zabranjena svim relevantnim instrumentima počev od Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. godine. Kršenje ove zabrane smatra se toliko ozbiljnim da se za njega ne može pronaći nikakvo pravno obrazloženje, čak ni u vreme vanrednog stanja ili oružanog sukoba. Ipak, jedan pogled na izveštaje Specijalnog izvestioca UN za slučajeve mučenja, ili Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, pa i izveštaje u štampi, pokazuje da mučenje nije pojava koja pripada prošlosti. Iako je danas neprihvatljivo da državni zvaničnici javno opravdavaju mučenje, ne može se poreći da su mučenje i njemu srodne pojave, svirepo, nečovečno i ponižavajuće postupanje i kažnjavanje, zatvorili vrata za sobom i nastavili da veoma uspešno istrajavaju u tišini."

Iz Uvoda knjige "PRIRUČNIK ZA IZVEŠTAVANJE O SLUČAJEVIMA MUČENJA"

PREUZMI CELU KNJIGU
(2,29 MB)

 

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana