English Français
 
  Početna > Odsek za istraživanje > Psihobiologija postraumatskog stresnog poremećaja
       
 
Odsek za istraživanje
STOP studija
Psihobiologija postraumatskog stresnog poremećaja

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

PBPTSD - Psihobiologija postraumatskog stresnog poremećaja (PTSP)  

Cilj studije je da donese nova znanja o odnosima između osnovnih psiholoških varijabli i PTSP, bioloških varijabli i PTSP, bioloških i psihološki varijabla kod zdravih i PTSP ispitanika. Dodatni doprinos projekta biće razvijanje kombinovane psiho-biološke baterije za PTSP screening, dijagnostiku i utvrđivanje faktora rizika, unapređenje psiholoških instrumenata za merenje PTSP, uvođenje novih bioloških markera za PTSP i formulisanje preporuka za unapređenje kombinovane psiho i farmakoterapije PTSP.

Specifični ciljevi istraživanja su:

  • Ispitivanje psiholoških i neuropsiholoških korelata PTSP
  • Ispitivanje poremećaja spavanja u PTSP
  • Ispitivanje poremećaja metaboličkih funkcija u PTSP
  • Ispitivanje funkcija HPA ose u PTSP
  • Ispitivanje genskog polimorfizma kod PTSP
  • Formulisanje preporuka u vezi kombinovane dijagnostičke baterije za PTDS i njene primene u radu u zajednici.

Ova interdisciplinarna studija će obuhvatiti 1000 ispitanika. Primarna ciljna grupa su osobe sa ratnom traumatizacijom. Specifične podgrupe ispitanika uključenih u studiju odnose se na osobe sa simptomima aktuelnog i prebolovanog posttraumatskog stresa, kao i traumatizovane osobe koje nisu razvile ovu simptomatologiju. Kontrolne grupe ispitanika obuhvatiće osobe bez iskustva ratne traumatizacije iz regiona Balkana i EU zemalja.

Projektni partneri:

Projekat je realizovan u periodu: Oktobar 2004 - Septembar 2007

Donator : Evropska Komisija, pod Framework Program-om 6 eu flag

Za više informacija o projektu: http://www.pbptsd.org/

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana