English Français
 
  Početna > Odsek za istraživanje > STOP studija
       
 
Odsek za istraživanje
STOP studija
Psihobiologija postraumatskog stresnog poremećaja

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

STOP studija - Traženje tretmana i efekti tretmana kod ljudi koji pate od posttraumatskog stresa nakon rata i migracija na Balkanu

Cilj studije je pružanje empirijske baze za dizajniranje programa pomoći ljudima koji pate od posttraumatskog stresa nakon rata i migracija na Balkanu, kao i doprinos rasvetljavanju barijera tretmanu kod ljudi koji ne traže pomoć i poboljšanju efektivnost i isplativosti tretmana za ljude koji se leče u specijalizovanim centrima.

Specifični ciljevi istraživanja su:

  • Razumeti zašto većina ljudi koji pate od posttraumatskog stresa ne traži pomoć
  • Utvrditi ishode, promene simptoma, kvalitet života i socijalnog funkcionisanja za različite grupe pacijenata u specijalizovanim centrima
  • Identifikovati komponente tretmana koje su utiču na bolje ishode
  • Proceniti da li su troškovi tretmana povezani sa ishodom tretmana
  • Ustanoviti do koje mere se nalazi dobijeni na populacijama koje su primile izbeglice van ratnih zona, može to primeniti na populaciju koja je ostala u regionu Balkana

Ciljna grupa istraživanja su osobe koji pate od posttraumatskog stresa nakon rata i migracija na Balkanu, primarno oni koji se obraćaju za pomoć u specijalizovanim centrima, ali i oni koji ne traže pomoć.

Projektni partneri:

Projekat je realizovan u periodu: Avgust 2002. - Januar 2006.

Donator : Evropska Komisija, pod Framework Program-om 5 eu flag

  Za više informacija o projektu: http://www.stopstudy.co.uk/

 
 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana