English Français
 
  Početna > Događaji > Međunarodni dan podrške žrtvama torture
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Međunarodni dan podrške žrtvama torture
.jun 2010. godine

Centralna tema IAN-ove kampanje povodom obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture u 2010. godini bio je Opcioni protokol uz Konvenciju protiv torture (OPCAT) i obaveza koju je država Srbija preuzela njegovim ratifikovanjem - da odredi ili uvede jedan ili više nezavisnih nacionalnih mehanizama za prevenciju torture. IAN je organizovao nekoliko događaja u sklopu kampanje.

Konferencijom za novinare održanom 23. juna IAN je želeo da skrene pažnju javnosti na obavezu države da odredi ili uvede jedan ili više nezavisnih nacionalnih mehanizama za prevenciju torture preuzetu potpisivanjem UN Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kazni odnosno ratifikovanjem Opcionog protokola uz konvenciju (OPCAT) 2006. godine. OPCAT ima za cilj da ustanovi sistem redovnih poseta međunarodnih i nacionalnih stručnih tela ustanovama gde se nalaze osobe lišene slobode u cilju sprečavanja torture i drugih oblika lošeg postupanja. Srbija još uvek nije uspostavila nacionalni preventivni mehanizam iako je rok za to istekao pre tri godine. Na konferenciji su govorili:

 

   
 
 • Tomas Njoki , Šef političkog sektora Delegacije Evropske unije u Srbiji
 • Miloš Janković , zamenik Zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode
 • Sandrina Špeh Vujadinović , Koordinatorka Centra za rehabilitaciju žrtava torture IAN-a
 • Đorđe Alempijević, Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet
 • Ljiljana Palibrk, Helsinški odbor za ljudska prava
U okviru kampanje Pakmen igrici Obrišimo torturu , koju je dizajnirao IRCT, prevedena je na srpski i postavljena na veb sajt IAN-a sa ciljem da na zanimljiv način podigne svest i edukuje mlađu javnost o torturi i njenim posledicama. Oprobajte se u igrici !
   

Na sam 26. jun u divnom ambijentu kalemegdanske tvrđave priređen je plesno-muzički kapuera performans Zajedno protiv torture . Preko 300 građana i turista uživalo je gledajući simboličnu borbu dobra i zla, odnosno borbu protiv torture i njenih počinilaca. Aktivisti IAN podelili su posetiocima edukativne flajere koji objašnjavaju šta se podrazumeva pod krivičnim delom torture, kakve su obaveze države prema OPCAT-u, koje su usluge dostupne žrtvama i članovima njihovih porodica u IAN-u. Video sa performansa možete pogledati na IAN u medijima i na IAN-ovom FB profilu.

Kapuera muzičko plesni performans ZAJEDNO PROTIV TORTURE , Beograd, 26. jun 2010.

U nedelji obeležavanja 26. juna, profesionalci koji rade u IAN-ovom Centru za rehabilitaciju žrtava torture gostovali su u nekoliko TV emisija, pričajući o OPCAT-u važnosti prevencije torture i obezbeđivanja usluga rehabilitacije za žrtve. Visoka medijska pokrivenost događaja u okviru kampanje doprinela je podizanju svesti opšte javnosti o pitanju torture. Najznačajniji medijski prilozi dostupni su na adresi IAN u medijima.

Dva centra za rehabilitaciju žrtava torture uspostavljena uz podršku IAN-a u Republici Trebinju i Milićima (BiH), priključila su se obeležavanju 26. juna.

Centar za rehabilitaciju žrtava torture Milići je, u saradnji sa Omladinskim Savjetom, organizovao konferenciju za štampu na kojoj su o prisustvu torture i njenim posledicama, kao i mogućnostima prevencije govorili:

 • Dr Stoja Stijepić, Direktorka Doma zdravlja Milići
 • Branislav Spasojević, Predsednik skupštine Milići
 • Radovan Višković, Poslanik u parlamentu Republike Srpske
 • Mina Mitić Lazarević, psiholog u IAN-u
 • Stefan Milić, Predsednik Upravnog odbora Omladinskog Savjeta Milići
 • Vinko Lale, Sekretar Udruženja logoraša regije Birač

Istog dana u Milićima je organizovan turnir u rukometu na kome je učestvovalo šest ekipa momaka i devojaka srednjoškolskog uzrasta.

Na konferenciji za novinare koju je organizovao CRTV Trebinje o OPCAT-u i problemima sa kojima se suočavaju ljudi koji i su preživeli torturu govorili su:

 • Dražen Vreća, Koordinator Centra za rehabilitaciju žrtava torture Trebinje
 • Srđan Jovanović, Koordinator terenskih aktivnosti u IAN-u, Beograd
 • Rajko Ćapin, načelnik odjeljenja za boračko-invalidska pitanja
 • Vukan Kovač, predsednik Udruženja logoraša Trebinje

Pored toga, Centar u Trebinju je organizovao koncert koji je, kao i sportski turnir u Milićima, imao za cilj da podigne svest pre svega mlađe populacije o pitanjima torture i podstakne članove lokalne zajednice, posebno mlade, da preuzmu aktivnu ulogu u borbi protiv torture i zalažu se aktivno za ispunjavanje obaveza države u skladu sa međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.

Turnir u rukometu Zajedno protiv torture,
Milići, BIH, 26. jun 2010.

Konferencija za novinare,
Trebinje, BiH, 25. jun 2010.

Kampanja je deo IAN-ovog projekta Sveobuhvatni program rehabilitacije za žrtve torture u Srbiji i Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska komisija, a sufinansira Dobrovoljni fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv torture (UNVFVT).

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana