English Français
 
  Početna > Događaji > Konferencija Prevencija torture i rehabilitacija žrtava
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Konferencija Prevencija torture i rehabilitacija žrtava
16 - 18 januar. 2014. godine

Konferenciju organizuje IAN Međunarodna mreža pomoći iz Beograda, u partnerstvu sa Globalnom inicijativom u psihijatriji u okviru projekta "Prevencija torture i rehabilitacija žrtava", koji je finansijski podržan od strane Evropske unije i Dobrovoljnog fonda za žrtve torture Ujedinjenih Nacija. Sveobuhvatni cilj projekta je da doprinese iskorenjivanju torture u regionu Balkana kroz različite aktivnosti prevencije torture, ali i obuhvatnu rehabilitaciju žrtava ratne i mirnodopske torture u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Opšti cilj konferencije je da podstakne razmenu o dosadašnjem radu u zemljama Balkana u oblasti rehabilitacije za žrtve torture i članove njihovih porodica, ali i efikasnih modela za sprečavanje mučenja i ostalih ponižavajućih i nehumanih postupanja. Konferencija će okupiti stručnu javnost, istaknute eksperte, korisnike usluga, donatore, predstavnike civilnog društva i međunarodnih organizacija i sve zainteresovane pojedince i organizacije koje dele viziju da region Balkana postane slobodan od mučenja i svakog oblika nasilja, i koje žele da istraže načine koji bi doveli do koordinisane akcije na ovom polju.

Konferencija će biti prilika da se učesnici upoznaju sa rezultatima istraživanja fenomena dehumanizacije u pet zemalja regiona, i sagledaju mogućnosti za efikasniju akciju svih aktera u društvu, kao odgovor na rastuće nasilje i povećani rizik za nasilje u kome se nalaze mnoge osetljive grupe ljudi u postkonfliktnim društvima.

Za detaljnije informacije i prijavu možete pisati na office@aria.rs

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana