English Français
 
  Početna > Događaji > Podrška oporavku osoba sa mentalnim poteškoćama
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Podrška oporavku osoba sa mentalnim poteškoćama
9. jun 2014. godine

Projekat obuhvata rad sa 6 institucija u Vojvodini, kako bi se unapredila briga o ljudima sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama, kao i osnivanje novog centra za pružanje usluga u Beogradu. To podrazumeva uspostavljanje 7 tipova usluga za najmanje 100 osoba.

Projekat ima za cilj da doprinese prevenciji institucionalizacije uključujući, između ostalog, angažman stručnog vršnjačkog kriznog tima radi prevencije kasnog ili prisilnog prijema na psihijatrijsko lečenje, svratište, pravno savetovanje u vezi sa zapošljavanjem, individualnu i porodičnu terapiju, terapiju umetnošću.

Partneri na projektu su:

Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica "Duša", Beograd

International Mental Health Collaborating Network, Francuska

NVO "Prostor", Beograd

Udruženje građana "U krugu porodice", Beograd

.

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana