English Français
 
  Početna > Publikacije> Mentalno zdravlje i HIV/AIDS
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Mentalno zdravlje i HIV/AIDS

Zahvaljujući saradnji sa Globalnom inicijativom za psihijatriju (Global Initiative on Psychiatry), nevladinom organizacijom iz Holandije, IAN centar za HIV, AIDS i mentalno zdravlje objavio je početkom godine seriju brošura pod nazivom "Mentalno zdravlje i HIV/AIDS" .

Brošure sadrže relevantne informacije i preporuke koje se tiču unapređivanja mentalnog zdravlja osoba koje žive sa HIV/AIDS-om i namenjene su kako stručnjacima i paraprofesionalcima koji pružaju psihosocijalnu podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, tako i osobama koje žive sa HIV-om, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima.

Izrada brošura sprovedena je u okviru projekta osnivanja mreže Ekspertskih centara za HIV/AIDS i mentalno zdravlje u regionu Jugoistočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije. Ovaj regionalni projekat bavi se često zanemarenim vezama između mentalnog zdravlja i HIV/AIDS-a, i nastoji da promoviše razvoj sveobuhvatnog sistema pomoći u oblasti mentalnog zdravlja osoba koje su pogođene HIV/AIDS-om. Centar za mentalno zdravlje i HIV u Srbiji kao deo ove regionalne mreže aktivan je pod okriljem IAN-a i sprovodi različite aktivnosti: treninge za mešovite grupe učesnika, istraživanja, zastupanje, umrežavanje i širok spektar drugih intervencija. Brošure i druge publikacije sastavni su deo aktivnosti kojima želimo da zadovoljimo potrebe naših saradnika- agenata promena na polju mentalnog zdravlja PLHIV, omogućujući im pristup novijim saznanjima o unapređenju podrške za osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.

PREUZMITE BROŠURE

  Organizaciona i sistemska podrška intervencijama za mentalno zdravlje u programima za antiretroviralnu terapiju (ARV)
(PDF 162 KB)
 
  Osnovna uputstva za savetovanje u okviru antiretroviralne (ARV) terapije
(PDF 596 KB)
 
  Psihijatrijska briga u antiretroviralnoj (ARV) terapiji (sekundarna nega)
(PDF 194 KB)
 
  Grupe za psihološku podršku u okviru programa antiretroviralne (ARV) terapije
(PDF 2,29 MB)
 
 


 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana