Početna > O nama
       
 
O nama
Misija, vizija i principi rada
Struktura IAN-a
Administracija
Izveštaji i strateški plan
Linkovi
Donatori

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

O nama

IAN je lokalna nevladina organizacija osnovana 1997. tokom rata na teritoriji bivše Jugoslavije. Veliki broj izbeglica koje su ostale bez svojih domova podstakle su mnoge međunarodne i lokalne organizacije na pružanje humanitarne pomoći ovim ljudima. IAN je shvatio da će nekoliko građanskih ratova na ovoj teritoriji ostaviti snažne dugoročne posledice na mentalno zdravlje svih ljudi, a naročito izbeglica i interno raseljenih lica koji su u tom trenutku pretrpeli najveći pritisak. Zbog smo odlučili da preduzmemo aktivnosti koje obuhvataju zaštitu i promociju mentalnog zdravlja ljudi i to kroz uspostavljanje Trauma centra - službe za besplatnu psihološku podršku.

Trauma Centar je kasnije proširio svoje aktivnosti na domaće stanovništvo, jer su godine rata i nemaštine ostavile traga i na njima. Vremenom se broj klijenata sve više povećavao, dokazujući tako potrebu za ovom vrstom pomoći.

Rat na Kosovu, NATO bombardovanje zemlje i humanitarna kriza koja je usledila donela je potpuno nove izazove. U to vreme IAN je uspostavio još šest psihosocijalnih centara u Srbiji, a u isto vreme organizovao distribuciju humanitarne pomoći interno raseljenim licima sa Kosova, koji su potražili utočište u Srbiji. Humanitarni paketi sadržali su odeću, higijenski materijal, lekove i hranu. Oko 50,000 IRL je dobilo neku vrstu pomoći kroz kancelariju IAN-a.

Kao organizacija posvećena korisnicima, IAN zastupa mišljenje da jedino sveobuhvatni pristup pružanja pomoći ovim ljudima može imati snažne pozitivne efekte na njihov i stoga smo odlučili da uspostavimo i druge usluge koje će im pomoći da planiraju svoju budućnost. Najpre smo uspostavili centar za sveobuhvatni pristup (medicinsku, psihološku, pravnu i psihološku pomoć) žrtvama torture. IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRŽT) počeo je sa radom septembra 2000. godine. Danas, integrisane službe Trauma centra i CRTV-a prime oko 800 klijenata godišnje.

Kada je program brzog odgovora na krizu zadovoljio urgentnu potrebu za humanitarnom pomoći i nakon što je uspostavljena dobra praksa u psihološkom savetovanju, 2000. godine IAN je počeo da razvija projekte koji pružaju podršku u pronalaženju trajnih rešenja. Centar za repatrijaciju je započeo da pomaže izbeglima u procesu donošenja odluka - da li da se vrate u zemlje svog porekla ili ostanu u zemlji u koju su izbegli tj. u Srbiji. U ovom periodu najvažnije je bilo pružanje psihološke, informativne i pravne podrške, a ove aktivnosti su još uvek veoma značajne.

Nakon krize na Kosovu i Metohiji, IAN je započeo program za raseljena lica sa KiM sprovodeći aktivnosti usmerene na podršku povratku u neke od teških oblasti na KiM kao i podršku udruženjima IRL i drugim NVO kroz izgrađivanje njihovih veština.

Međutim, javila se još jedna vrlo relevantna potreba koju su prepoznali i istakli sami korisnici IAN-ovih programa, a to je bila edukacija za ugrožene grupe. Svakodnevna borba za opstanak nije im ostavila vremena da razmišljaju o svojoj budućnosti. Zbog ovoga je IAN 2001. godine odlučio da započne programe besplatne edukacije za ugrožene kategorije stanovništva.

Kao organizacija koja ulaže napore u unapređenje kvaliteta života ljudi, 2003. godine IAN je počeo da se bori sa jednom od najvećih pošasti našeg vremena: HIV-om i sidom. Zajedno sa vladinim institucijama i međunarodnim organizacijama, razvili smo prvi Centar za dobrovoljno savetovanje i testiranje u našoj zemlji i popeli da zagovaramo za širenje modela DSt u celoj Srbiji.

IAN kontinuirano beleži sve relevantne podatke o svojim korisnicima i intervencijama u radu sa njima kao i sve relevantne promene koje se dešavaju kao rezultat naših aktivnosti. Ovi podaci su važni radi što boljeg prepoznavanja potreba korisnika i potreba društva i oni predstavljaju vredan resurs za planiranje budućih programa. Od 2002. godine IAN sprovodi različita međunarodna i interdisciplinarna istraživanja u okviru konzorcijuma uglednih institucija u Srbiji i inostranstvu.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana