Početna > Zdravstveni odsek > HIV & AIDS odsek > Novosti > Ministarstvo zdravlja dodelilo tri projekta IAN-u
       
 
HIV & AIDS odsek
Novosti
Projekti
Global Fund projekat
Publikacije

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Prezentacija istraživanja

25. oktobar 2010. godine

U ponedeljak 25. oktobra, u Aero klubu u Beogradu, održana je stručna konferencija na kojoj su prezentovani rezultati dva istraživanja koje je Ministarstvo zdravlja sprovelo u okviru Projekta za borbu protiv HIV-a, finansiranog iz donacije Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije.

Na stručnom skupu su govorili dr Ivana Mišić, pomoćnica ministra zdravlja, dr Tanja Knežević, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr Danijela Simić, Nacionalna kancelarija za HIV/AIDS, Violeta Anđelković, Međunarodna mreža pomoći IAN, koordinatorka projekta za HIV i mentalno zdravlje, i dr Farida Bassioni Stamenić, saradnica za monitoring i evaluaciju na Projektu Ministarstva zdravlja.

Istraživanje "Percepcija znanja, stavova i ponašanja zdravstvenih radnika u oblasti HIV-a u Srbiji u 2010. godini" je tokom januara i februara 2010. godine sprovela IAN sekcija za HIV i mentalno zdravlje. Ovo istraživanje se u Srbiji sprovodi svake druge godine i do sada ga je sprovodio Institut za javno zdravlje Republike Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", a ovo je prvi put da ga je sprovela nevladina organizacija sredstvima Ministarstva zdravlja.

Sama realizacija istraživanja i pisanje izveštaja okupilo je više od 30 saradnika na čelu sa koordinatorkom IAN sekcije za HIV i mentalno zdravlje Violetom Anđelković. Među saradnicima na istraživanju nalaze se i profesori Medicinskog i Filozofskog fakulteta u Beogradu. Recenziju izveštaja uradio je Prof. dr Zoran Radovanović, ranije redovni profesor epidemiologije na medicinskim fakultetima u Beogradu i Kuvajtu a sada konsultant Univerziteta Harvard.

Cilj istraživanja je bio da se ispitaju znanje i stavovi i ponašanje zdravstvenih radnika o HIV-u, kao i to kako oni opažaju rizik inficiranja HIV-om na radnom mestu. Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1502 zdravstvena radnika iz 92 zdravstvene institucije u Srbiji. Rezultati istraživanja jasno upućuju na potrebu organizovanja kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike (lekare i medicinske tehničare) na svim nivoima zdravstvene zaštite (najviše tercijarnom i sekundarnom) i to u onim oblastima koji su pokazali najmanje znanja.

Tokom maja i juna, a na osnovu navedenog istraživanja, IAN sekcija za HIV i mentalno zdravlje je kreirala trening program i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i lokalnim trening timovima održala 16 trodnevnih trening događaja za zdravstvene radnike. Kroz edukaciju je prošlo 417 zdravstvenih radnika u 16 gradova Srbije. Učesnici edukacije visoko su ocenili kvalitet treninga i preporučili ga ostalim kolegama.

Pogledajte izvestaj

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana