Početna > Zdravstveni odsek > HIV & AIDS odsek > Novosti > Follow up seminar u Vršcu
       
 
HIV & AIDS odsek
Novosti
Projekti
Global Fund projekat
Publikacije

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Follow up seminar u Vršcu

22. i 23. oktobar 2010. godine

U Vršcu je tokom 22.-23. oktobra održan follow-up seminar koji je okupio naše trenere na edukaciji " Zdravstveni radnici i HIV - mere zaštite i dobra praksa u lečenju i prevenciji HIV-a ". Ova edukacija sprovedena je tokom maja i juna 2010. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Srbije - Jedinice za implementaciju projekta Globalnog fonda za borbu protiv HIV-a, tuberkuloze i malarije. Seminar je bio prilika da se nakon uspešnog sprovedenih edukacija koje je prošlo 417 zdravstvenih radnika iz 16 gradova Srbije, okupi celokupni trenerski tim i podele utisci, kao i da se kreiraju preporuke za buduće edukacije.

Seminar je ispunio očekivanja kako učesnika tako i organizatora. Planirani zadaci su ispunjeni i sačinjene su osnovne preporuke za dalji rad i saradnju kako između timova tako i u kontaktu sa IAN-om. Učesnici su govorili o svojim pozitivnim iskustvima i o tome šta se može unaprediti. IAN tim je pripremio izveštaje o uspešnosti realizovane edukacije zdravstvenih radnika što je napravilo prostora za diskusiju o navedenim rezultatima, kako o pozitivnim tako i o onim koji se mogu unaprediti (na primer znanje o oportunističkim infekcijama side). Iako su zdravstveni radnici u različitim gradovima pokazali različit nivo znanja pre i nakon treninga, zajedničko svim treninzima su sledeće činjenice:

1. zdravstveni radnici su pokazali veće znanje nakon treninga

2. znanje nakon treninga je povećano za sve testom obuhvaćene oblasti

Zaključak evaluacije kao i diskusija na seminaru govori nam da se efekti edukacije zdravstvenih radnika o HIV-u mogu oceniti kao pozitivni. Znanja koja su zdravstveni radnici dobili na treningu su korisna i primenjiva u praksi. Opseg promene i unapređenja prakse zavisi od moći zdravstvenog radnika da menja praksu u svom svakodnevnom radu, od vrste posla i entuzijazma, kao i od podrške kolega i rukovodilaca ustanova i odeljenja. Čini se da su radioničarski rad i razmena iskustva u grupi, kao i učešće osoba koje žive sa HIV-om, presudni za usvajanje znanja i promenu stavova. Iskustvo prolaska kroz edukativni program je uticalo i na promenu stavova kod dela zdravstvenih radnika. Neki zdravstveni radnici navode da su promenili odnos jer bolje razumeju osobe sa HIV-om i druge pripadnike rizičnih grupa. Kod većine je prisutna percepcija da su stigma i diskriminacija smanjene u odnosu na period kada se HIV prvi put pojavio. Takođe je dominantan stav da u populaciji zdravstvenih radnika većina razlikuje lični i profesionalni odnos i svim pacijentima pruža isti nivo usluge, bez obzira na lični stav. Neki zdravstveni radnici izveštavaju o unapređenju svojih veština komunikacije sa pacijentima, što je takođe važan aspekt promene.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana