English language
 
  Početna > Zdravstveni odsek > Grupa za mentalno zdravlje
       
 
Grupa za mentalno zdravlje
Reforme sistema za zaštitu mentalnog zdravlja u Srbiji

Psihosocijalna rehabilitacija osoba sa mentalnim poremećajima

Projekti i aktivnosti

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Razvoj integrisanih službi za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu kao regionalni model

Projekat "Razvoj integrisanih službi za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu kao regionalni model" se implementira od 2007. i finansiran je od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije. Ovaj projekat je još jedan primer uspešne saradnje IAN-a i Globalne inicijative u psihijatriji (GIP). Cilj projekta je da formira funkcionalnu regionalnu mrežu pristupačnih službi za zaštitu mentalnog zdravlja i socijalnu zaštitu u zajednici u južnoj Srbiji, kao model za ostatak zemlje - mrežu koja podržava integraciju osoba sa poremećajima mentalnog zdravlja u društvo i uključivanje korisnika službi za zaštitu mentalnog zdravlja i njihovih bližnjih u rad službe.

U okviru projektnih aktivnosti IAN u parnterstvu sa GIP-om unapređuje profesionalne kapacitete Centra za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici "Medijana", prva ustanova te vrste u Srbiji, kroz edukacije i prenos iskustava iz Holandije.

Visoki standardi projekta "Razvoj integrisanih službi za mentalno zdravlje i socijalnu zaštitu kao regionalni model" potvrđeni su kroz produkovanje Stručno-metodološkog uputstva za formiranje službi za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici, koje je napisano od strane eminentnih stručnjaka.

Projektni tim se posebno ponosi činjenicom da je uspeo da osnaži korisnički pokret u Srbiji kroz različite oblike edukacija, direktnu pomoć i umrežavanje. Kroz osnaživanje korisnika, približavamo se našoj viziji gde servisi u zajednici kroz saradnju sa korisnicima, razvijaju moderne usluge koje su pristupačnije, efikasnije i jeftinije od postojećih.

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana