Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

Udruženja interno raseljenih lica i izbeglica i lokalne NGO koje rade sa raseljenima imaju važnu ulogu u artikulisanju stavova i interesa raseljenih kosovskih zajednica. Ova udruženja imaju sposobnost, mada ogranicenu, da prikupe informacije od raseljenih lica na razlicitim lokacijama i omoguce individualni pristup informacijama o situaciji na Kosovu, licnim ispravama i procesu povratka. Ona sve vise igraju aktivnu ulogu da u saradnji sa medunarodnim organizacijama daju vise informacija IDP/izbeglicama i da se povezu sa ustanovljenim strukturama na Kosovu.

Udruženja su pozvana da budu proaktivna u procesu povratka aktivnim angažovanjem struktura i davanjem podrske u okviru svojih sposobnosti.

Odgovornost predstavnickih grupa IDP/izbeglica u procesu povratka:

1. ucesce, tamo gde je to odgovarajuce, u MWG.

2. davanje aktivne podrske i preporuka o metodima angažovanja IDP/izbeglica i njihovih udruženja u dijalogu i integracionim inicijativama sa vecinskim zajednicama kroz MWG i lokalne radne grupe i kroz druge inicijative i forume.

3. obracanje medunarodnim organizacijama, gde je to primereno, sa porukom i zahtevom da ucestvuju u GIV i GSV.

4. pomoc raseljenim licima da dodu do informacija o mehanizmima povratka, kao sto su ankete o GSV.

5. pružanje tacnih informacija o stanju zajednica na Kosovu.

6. pravilno predstavljanje interesa njihovog clanstva u raspravama o povratku.

7. preduzimanje aktivnih koraka na podrsci poboljsanju uslova za povratak kroz saradnju sa udruženjima vecinskih zajednica radi unapredenja inicijativa za dijalog.

8. pružanje azuriranih informacija o zainteresovanosti IDP za povratak i prenosenje informacija o uslovima povratka raseljenih lica (kao sto je sadasnja lokacija IDP/izbeglica, njihovo prebivaliste na Kosovu i njihovi uslovi u raseljenju).

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)