Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

NGO igraju znacajnu ulogu u planiranju, omogucavanju i realizaciji procesa povratka.
Njihova operativna sposobnost, sveobuhvatno iskustvo i sposobnost da dosegnu preko kosovskih administrativnih granica stavlja ih u položaj da budu kljucni partneri u procesu. Ovaj Prirucnik opisuje proces razvoja projekta za one aktivnosti za koje sredstva nisu odmah raspoloživa. Podrazumeva se da ce NGO takode nastojati da sprovede aktivnosti svojim vlastitim finansijskim sredstvima uz unapred definisane ciljeve i aktivnosti. NGO koje su angažovane u obe vrste aktivnosti su pozvane da ucestvuju u regionalnim i opstinskim strukturama, kao i u Projektnom timu da bi se osigurala komplementarnost njihovih aktivnosti sa radom koji se planira i da se obezbedi usmeravanje nevelikih sredstava budu usmerena na zajednicki dogovorene
ciljeve.

Odgovornost NGO u procesu povratka:

1. ciljanost aktivnosti u skladu sa vodecim principima datim u Prirucniku.

2. aktivan doprinos planiranju i realizaciji aktivnosti povratka u skladu sa okvirom za povratak koji definise svaka od MWG, kao npr. reagovanje na poziv za donosenje koncepta.

3. podrska, tamo gde je primereno, objedinjavanju osnovnih informacija koje pomažu procesu planiranja (kao sto je brzi lokacijski profil).

4. podrska, tamo gde je moguce i primereno, aktivnostima preko granice da bi se pomoglo zajednicama IDP da se cuju njihove bojazni i stavovi.

5. podrska identifikaciji korisnika pomoci pri povratku.

6. osmisljavanje intervencija za podrsku nizu sektora, u cilju održivosti povratka.

7. dostavljanje blagovremenih azuriranih podataka MWG i RWG o svojim aktivnostima i njihovom uticaju na povratak i susedne zajednice, ukljucujuci tu aktivnosti GSV, stambenu obnovu i druge sektorske aktivnosti.

8. ucesce u GSV i GIV.

9. aktivno ucesce u RWG i MWG.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)