Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

Policija

OSCE je angažovala svoje osoblje na podržavanju interese zajednice, ukljucujuci i podrsku aktivnostima na unapredenju okruženja za omogucavanje povratka. Njena uloga u izgradnji institucija, monitoringu medija, zastiti ljudskih prava i vladavini
prava stavlja je u idealnu poziciju da podržava napore na planu povratka, kako operativno, tako i kroz monitoring.

Odgovornost u podrsci procesu povratka obuhvata:

1. ucesce u RWG i MWG.

2. podrsku meduetnickom dijalogu i aktivnostima na izgradnji tolerancije pre i posle samog povratka.

3. monitoring i izvestavanje o krsenju ljudskih prava, ukljucujuci i akte meduetnickog nasilja, diskriminaciju u pristupu javnim ustanovama i
javnim/socijalnim službama, negiranje svojinskih prava, odsustvo slobode kretanja i bezbednosti.

4. zalaganje za jednako tretiranje zrtava krsenja ljudskih prava i siri pristup ugroženih grupa javnim i socijalnim službama.

5. promovisanje izgradnje tolerancije kroz meduetnicki dijalog i aktivnosti sa tim u vezi i pomoc u koordinaciji kroz predsedavanje ABC radnom grupom o meduetnickom dijalogu.

6. ukljucivanje integracije medu zajednicama i izgradnje poverenja u svoje programe za izgradnju vladinih i socijalnih institucija, i monitoring medija.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)