Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

Policija

UNMIK-ova Policija i KPS imaju zadatak da efikasno održavaju bezbednost povratnika i
IDP/izbeglica u poseti, da primenjuju povracaj stambeno-imovinskih prava i da pomažu u omogucavanju slobode kretanja zajednica.

Odgovornost u procesu povratka obuhvata:

1. ucesce u MWG i RWG.

2. ucesce u GIV i GVS, ukljucujuci pružanje bezbednosti ucesnicima GSV kada je to potrebno i informisanje potencijalnih povratnika kada je potrebno.

3. bezbednost za povratnike.

4. stvaranje bezbednih uslova i podizanje poverenja zajednice u vladavinu prava u smislu zastite postojecih manjinskih zajednica i
povratnika.

5. podrska dijalogu medu zajednicama i mere izgradnje poverenja gde je to primenjivo, kao sto je ukljucivanje KPS u proces povratka.

6. primena ostalih postojecih mera koje stite interese manjina i povratnika, kao sto su odluke HPD i Komisije za povracaj imovine (HPCC) kojima se vrsi iseljenje nelegalnih stanara iz stambenog prostora.

Pravosude

UNMIK-ovo Odeljenje za pravosude je odgovorno za upravljanje pravosudem sirom Kosova. Njegova sposobnost da obezbedi nepristrasno deljene pravde je kljucno za izgradnju poverenja zajednice i povratnika u postupke pravosuda.

Odgovornost pravosuda u procesu povratka obuhvata:

1. obezbedivanje pristupa pravosudnom sistemu manjinama, ukljucujuci i povratnike.
2. nastaviti sa radom na obezbedivanju nepristrasnosti i nezavisnosti u pravosudu pomocu medunarodnih sudija i tuzilaca koji ce nadgledati osetljive slucajeve u koje su umesane zajednice sa meduetnickim odnosima ili slucajeve u kojima postoji ozbiljan rizik od pristrasnosti.

Stambeno-imovinska direkcija

HPD je takode bitna u pružanju podrske zajednici za održivi povratak. Kao samostalni administrativni / presudujuci organ za resavanje imovinskih sporova koji su nastali iz vremena sukoba na Kosovu ili pre toga, iz diskriminatorskog sistema vlasnistva, uloga HPD je važna u podržavanju povratka u gradske sredine. UNMIK-ova Pravila 1999/23 i 2000/60 predstavljaju osnovu za delovanje HPD na Kosovu.

Odgovornost vezana za proces povratka obuhvata:

1. verifikovanje i razjasnjenje pitanja vlasnistva stambene imovine u pojedinacnim slucajevima.

2. sprovodenje imovinsko-vlasnickih prava kroz donosenje konacnih odluka o vlasnistvu imovine i prava svojine, ukljucujuci i naloge
za iseljenje.

3. upravljanje i/ili odredivanje statusa napustenog i nezakonito zaposednutog stambenog prostora, ukljucujuci dodelu stambenih
jedinica za humanitarne svrhe.

4. registracija siromasnih lica koja zadovoljavaju odredene kriterijume za dobijanje alternativnog humanitarnog smestaja.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)