Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

UNMIK-ova regionalna administracija nadgleda proces povratka u svom domenu odgovornosti. Regionalne kancelarije imaju kljucnu ulogu u obezbedivanju formalne veze izmedu MWG i centralnih koordinacionih tela, kao sto su Koordinaciona grupa za povratak i Radna grupa za povratak. Povezivanja se vrse "naniže" obezbedujudi da opstinska administarcija bude u toku sa donosenjem politike i da inicijative budu u skladu sa smernicama, i "navise" obezbedujudi da se prioritetne potrebe za povratkom i aktivnosti prenose relevantnim strukturama. Kao sef civilne administracije u regionu, regionalni administrator predsedava RWG i odgovoran je za formalni nadzor i koordinaciju MWG. Regionalne jedinice za povratak su prevashodno odgovorne za vodenje i podrsku naporima za povratak i integraciju, a planskim i operativnim aktivnostima rukovodi opstinska administracija.

Odgovornost UNMIK-ove regionalne administracije:

1. osniva RWG koje se sastaju redovno uz punu zastupljenost svih pozvanih ucesnika.

2. predsedava RWG (uz regionalne jedinice za povratak koje vrse dužnost sekretarijata RWG).

3. primajudi izvestaje kao predsedavajudi, nadgleda i prati rad MWG kako bi one i dalje funkcionisale efektivno.

Odgovornost RWG:

 

1. nadgleda i koordinira rad MWG u svom regionu.

2. predstavlja forum razmene informacija o pitanjima vezanim za povratak.

3. hrabri aktivno ucesde svih lokalnih i medunarodnih aktera u MWG i RWG, ukljucujud i i NGO.

4. prati i obezbeduje regularnost i podobnost aktivnosti povratka (kao sto su GIV, GSV) koje se sprovode u svakoj opstini.

5. koordinira i vodi spiskove odobrenih prioritetnih projekata za povratak koji traže podrsku i podnose ih centralnoj Koordinacionoj grupi za povratak.

6. obezbeduje da odobreni projekti odslikavaju principe UNMIK-ovog Koncepta o pravu na održivi povratak, Prirucniku za održivi povratak i bilo kojeg drugog dokumenta koji sadrži vodede principe za aktivnosti povratka.

7. Obezbeduje da se integracija zajednice i aktivnosti dijaloga sprovode da bi stvorili okruženje podesno za povratak.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)