Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

ORC je odgovoran, preko svoje centralne kancelarije u Pristini, pet regionalnih jedinica na Kosovu i kancelarije UNMIK-a u Beogradu, za rukovodenje svim koordinacionim strukturama obezbedujuci miran tok celokupnog procesa, gde i kada je to potrebno, i pomažuci operativnim strukturama.

Odgovornost ORC obuhvata:

 

1. pružanje pomoci i politickog vodstva u procesu povratka na centralnom, regionalnom i opstinskom nivou (ukljucujuci obezbedivanje funkcionisanja Radne grupe, Koordinacione grupe za povratak, Tehnicko-savetodavnog
odbora, RWG, saradnju sa MA radi obezbedivanja funkcionisanja MWG i LWG).

2. obezbedivanje usaglasenog i sveobuhvatnog pristupa povratku.

3. koordinisanje prikupljanja sredstava i blagovremeno izdavanje azuriranih prioritetnih zahteva za potrebnim sredstvima.

4. povecanje udruženih napora medu regionima

5. odredivanje kontakta za donatore kako bi se omogucio laksi pristup informacijama i strukturama za povratak.

6. podrska direktnim vezama sa raseljenim zajednicama izvan granica.

7. aktivno ucesce u drugim forumima u vezi sa zajednicama, kao sto su ABC radne grupe, proces odredbi i standarda, kako bi se podržali napori za poboljsanje uslova za ostvarenje povratka.

nazad

 

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)