Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

OMBUDSPERSON INSTITUCIJA na KOSOVU
TRECI GODISNJI IZVESTAJ 2002 - 2003

upucen

Specijalnom predstavniku Generalnog sekretara
Ujedinjenih Nacija

10. juli 2003.

Telefon: ++381 38 501 401
Telefax: ++381 38 545 302
e-mail: ombudspersonkosovo@ombudspersonkosovo.org
web site: www.ombudspersonkosovo.org

Dodatak 4: Siže odabranih pisama u kojima se traži pomoc ili usluga

(1. juli 2002 - 30. juni 2003)

17. septembar 2002 : Pismo upuceno SPGS u kome se traže informacije o akcijama koje je UNMIK preduzeo ili planira da preduzme da bi resio niz vanrednih pitanja. (Ovo pismo je imalo za cilj da pruži sveobuhvatni pregled pitanja koja su pokrenuta i u toku mandata predhodnih SPGS). Pitanja vezana za zahteve o preduzimanju privremenih mera su data u Dodatku 2.

SPGS je odgovorio Ombudspersonu na sledeca pitanja pokrenuta u pismu od 17. septembra 2002. godine.

Nema odgovora na pismo upuceno SPGS (od 29. januara 2002. godine) o nedostatku pristupa kosovskih albanaca civilnim dokumentima koji se nalaze na teritoriji uže Srbije.

9. oktobra 2002. godine, SPGS je obavestio Ombudspersona o dokumentima i drugim uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi UNMIK mogao da izda civilna dokumenta koja bi inace morala da budu dobijena u užoj Srbiji.

Od 30. juna 2003. godine nije bilo adekvatnog odgovora na pitanja pokrenuta u pismu Ombudspersona od 17. septembra 2002. godine.

Specijalni izvestaj br. 1 o kompatibilnosti UNMIK Uredbe 2000/47 o statusu, privilegijama i imunitetu KFOR-a i UNMIK-a i njihovog osoblja na Kosovu (18. Avgust 2000.) ove Uredbe sa priznatim medunarodnim standardima, kao i o njenom sprovodenju

U leto 2001. godine SPGS je obavestio Ombudspersona da je ovaj izvestaj "poslat u Njujork"

Izvestaj o slucaju V.S. i V.N. protiv UNMIK-a (29. januar 2002.)

12. marta 2003. godine, SPGS je obavestio Ombudspersona da je sprovedena istraga povodom ova dva ubistva, ali nisu dati nikakvi dokazi o identitetu pocinioca zlocina. Takode je rekao da policija nastavlja da traga za novim svedocima i da ce on obavestavati Ombudspersona o razvoju situacije.

Specijalni izvestaj br. 5 o Odredenim aspektima UNMIK Uredbe br. 2001/17 o Registaciji ugovora o prodaji nepokretne imovine u posebnim geografskim oblastima Kosova (22. Avgust 2001) i izvestaj u Ex officio slucaju 24/2002 o odbijanju UNMIK-a da registruje ugovor o prodaji stambene imovine u Lipljanu.

9. oktobra 2002. godine, SPGS je obavestio Ombudspersona da nista nije preduzeto niti se planira menjanje Uredbe, kao ni njenog sprovodenja.

Od 30. juna 2003. godine, nije bilo adekvatnog odgovora na pitanja pokrenuta u pismu Ombudspersona od 17. septembra 2002. godine.

Kao odgovor preporukama Ombudspersona datih u slucaju A.P.L. (od 17. oktobra 2001. godine),UNMIK je izjavio da ce:

- Promeniti obrasce za pritvor da bi se osigurali da u slucaju da agencije za sprovodenje zakona smatraju neophodnim da nekoga zadrže u pritvoru duže od 24 casa, moraju u pismenoj formi da daju obrazloženje za duži period i da obaveste pritvorenika, cime ce pritvor biti u skladu sa važecim odredbama Zakona o Krivicnom Postupku.

Kao odgovor preporukama Ombudspersona datih u slucaju Rashica (od 31. oktobra 2001. godine), SPGS je izjavio da ce:

- Izneti slucaj v.d. Komesara UNMIK Policije, zahtevajuci punu saradnju UNMIK Policije, cime bi se obezbedilo preduzimanje adekvatne pravne akcije kojom bi se istraživala krivicna dela koja mogu biti pocinjena.

- Tražiti pomoc od zamenika SPGS za policiju i pravosude da prosledi ovaj slucaj Medunarodnom Javnom Tužiocu ;

- Proslediti ovaj slucaj UNMIK Odboru za proveru zahteva koji bi trebao da odredi da li bi aplikant trebalo da dobije kompenzaciju.

Kao odgovor preporukama Ombudspersona datih u slucaju Maliqi (od 13. marta 2002. godine), SPGS je izjavio da ce:

- Izneti slucaj v.d. Komesara UNMIK Policije, zahtevajuci punu saradnju UNMIK Policije, cime bi se obezbedilo preduzimanje adekvatne pravne akcije kojom bi se istražila krivicna dela koja mogu biti pocinjena.

- Proslediti ovaj slucaj UNMIK Odboru za proveru zahteva koji bi trebao da odredio da li bi aplikant trebao da dobije kompenzaciju.

Od 30. juna 2003. godine, nije bilo adekvatnog odgovora na pitanja pokrenuta u pismu Ombudspersona od 17. septembra 2002. godine.

Izvestaj o slucaju R. C. protiv UNMIK-a (29. januar 2002.)

Izvestaj o slucaju S. A. protiv UNMIK-a (29. januar 2002.)

Izvestaj o slucaju S. B. protiv UNMIK-a (29. januar 2002.)

Specijalni Izvestaj br. 3 o Uskladenosti lisavanja slobode na osnovu "Izvrsnih Naredbi" sa priznatim Medunarodnim Standardima (29. jun 2001. godine).

Specijalni Izvestaj br. 4 o odredenim aspektima UNMIK Uredbe br. 2001-18 o osnivanju Komisije za reviziju pritvora u slucaju van-pravnih pritvora zasnovanih na Izvrsnim Naredbama (25. avgust 2001).

Postoje tri zahteva upucena SPGS (od 7. marta 2001, 20. aprila 2001. i 8. maja 2002. godine) u kojima se traži da on intervenise kod kompetentnih vlasti u Beogradu i obezbedi da pojedinci sa Kosova koji imaju prava dobiju svoje penzije.

Pismo od 12. februara 2002. godine poslato Odseku za Socijalnu Zastitu naglasava zabrinutost koja se odnosi na shemu raspodele socijalne pomoci na Kosovu.

Pismo sefa UNMIK Odseka za javne službe (od 4. januara 2002. godine) koje se odnosi na nedostatak pijace vode za stanovnike Hajredinaj kvarta u selu Kosutovo/Koshutove, opstina Mitrovica/Mitrovice.

Pismo direktoru UNMIK Odseka za pravna pitanja (od 8. marta 2002. god) u kome se preporucuje imenovanje medunarodnog sudskog veca koje bi vrsilo saslusanja kriminalnog slucaja koji su intenzivno medijski pokriveni zbog prevelike politicke konotacije.

Pismo SPGS (od 12. marta 2002. god) u kome se iznosi misljenje Ombudspersona da sudovi koji sprovode krivicne procese na Kosovu ne bi smeli da pokusavaju da vrse svoju nadležnost van Kosova kada su u pitanju delovi tih krivicnih procesa.

Pismo z ameniku SPGS za policiju i pravosude (od 4. juna 2002. god) u kome se izražava zabrinutost da bi izbacivanje ili planovi o izbacivanju etnickih albanaca koji su ranije živeli u Severnoj Mitrovici iz imovine koju su privremeno zaposeli u Pristini od ovih porodica stvorilo beskucnike, zbog nemogucnosti da se vrate u Severnu Mitrovicu.

21. oktobar 2002 : Pismo opstinskom Administratoru Novog Brda/Novebrde vezano za neadekvatno snabdevanje vodom srpskih naselja u oblasti Izvora i Labljana.

30. oktobra 2002, Opstinski Administrator je obavestio Ombudspersona da su preduzete akcije za resavanje ovog problema i naznacio je teskoce u održavanju mreže za snabdevanje vodom ovih zajednica, jer je mreža redovno podložna ostecenjima i rusenju od strane ekstremnih elemenata.

22. novembar 2002 : Pismo SPGS u kome se od njega traži da pomogne ovlascenim predstavnicima (etnicki albanci) da bivsim stanovnicima (etnickim Srbima) nabavi izvode umrlih od opstinskih vlasti u Djakovici.

18. decembra 2002, SPGS je izdao Izvrsnu Naredbu (br. 2002/16) u kojoj se nalaže opstinskim vlastima da "odmah preduzmu neophodne akcije potrebne za izdavanje izvoda umrlih".

26. novembar 2002 : Pismo sefu UNMIK Kancelarije za povratak i zajednice u kome se od nje traži da obezbedi da skole u Osojanu (Istok/Istoq opstina) i u Kolloni (Šakovica/Gjakova opstina) budu adekvatno snabdevene grejanjem tokom zime.

27. novembra 2002, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju je obavestilo Ombudspersona o akcijama koje su preduzete kako bi se ovaj problem resio.

27. novembar 2002 : Pismo upuceno SPGS o uslovima otpisivanja dugova za neplacene racune za utrosenu elektricnu energiju siromasnim osobama koji su propisani UNMIK administrativnim upustvom br 2002/19 o placanju dugova za pružanje usluga snabdevanja strujom. Ombudsperson je ukazao da Uputstvo uslovaljava pravo za otpisivanje proslih dugova samo osobama koje ce prihvatiti da placaju sadasnji i buduci utrosak struje, ali je ispustila da uzme u obzir cinjenicu da su ljudi osiroma s eni i da posto nisu mogli da placaju struju u proslosti, tesko da ce moci da je placaju i u buducnosti. Takode je ukazao da zvanicno obavestavanje o prekidanju napajanjem strujom ne pruža podatke o mogucnosti otpisivanja dugova. Konacno, ukazao je i da Zakon o obligacionim odnosima, prema važecem zakonu na Kosovu, zabranjuje pružaocima komunalnih usluga da traže placanje usluga domacim korisnicima za period duži od 12 meseci pre zahteva za pocetak placanja. U propratnom pismu od 27. januara 2003. godine, Ombudsperson je ponovio predlog koji dao oktobra 2001. godine kojim se predlaže usvajanje pristupa jedinstvenog u vecini evropskih država, po kome primaoci socijane pomoci dobijaju placeni racun za minimalni nivo potrosene elektricne energije.

U pismu od 4. februara 2003.godine, glavni zamenik SPGS-a je ukazao da Nadležna Vlast za pružanje Javnih Usluga na Kosovu priprema predloge smanjenja cena za utrosak minimalne kolicine elektricne energije siromasnim i ugroženim korisnicima. Medutim nije bilo nikakve reci o primenljivosti relevantnih domacih zakona.

28. novembar 2002 : Pismo Evropskoj Agenciji za Obnovu (EAR) o nedostatku bezbednosti i losim uslovima koji vladaju u vozu koji saobraca od Lipljana do granice Kosova sa užom Srbijom.

Nema odgovora na ovo pismo.

4. decembar 2002 : Pismo SPGS o UNMIK politici i planovima koji se odnose na pomo c, povratak i integraciju Kosovaca albanske nacionalnosti u Severnoj Mitrovici.

Nema odgovora na ovo pismo.

9. decembar 2002 : Pismo SPGS u kome se izražava zabrinutost zbog produžetka roka za podnosenje zahteva za imovinu kod Direkcije za stambena i imovinska pitanja (HPD) sa 1. decembra 2002. na 1. juni 2003.godine, u kome se traži njegovo objasnjenje kakve su posledice ovog produžetka na osobe ciji zahtevi cekaju vec dugo. Zabrinutost Ombudspersona je nastala zbog pisma od 3. oktobra 2002. kojim je sef HPD Odeljenja za resavanje slucajeva obavestio Ombudsperson da je HPD odlucio da odloži resavanje velikog broja zahteva do isteka roka za podnosenje zahteva, kao i zbog žalbi koje su pojedinci uložili Ombudspersonu zbog odlaganja.

20. decembar 2002, glavni zamenik SPGS poslao je Ombudspersonu kopiju Izvrsne Naredbe o produženju roka. Nije bilo ni reci o posledicama koje ce produžetak imati na osobe koje cekaju na resenje njihovih imovinskih prava.

17. decembar 2002 : Pismo sefu UNMIK Odeljenja za pravna pitanja u kome se traži da iskoristi svoje pravo i da preporuci SPGS imenovanje medunarodnog tužioca i veza medunarodnih sudija koji bi razmatrali žalbu Sami Moraliuja i drugih protiv presude Opstinskog Suda u Prizrenu od 21. oktobra 2002, u vezi ubistva jednog svedoka za vreme prvostepenog postupka i pretnji pojedincima ili clanovima porodica osoba koji su ukljuceni u slucaj.

17. februara 2002, direktor UNMIK Odeljenja za pravosude je obavestio Ombudsperson da je ovo Odeljenje radilo sa lokalnim tužiocima u cilju razmatranja pitanja nastalih u ovim slucajevima i da ce Odeljenje "proceniti nivo medunarodnog ukljucenja kojim bi se obezbedilo da se nastavi resavanje ovih slucaja, zbog mogucih pretnji lokalnom pravosudu i tužiocevim uslugama".

17. januar 2003 : Pismo zameniku SPGS u kome se traži objasnjenje UNMIK procedura za izdavanje izvoda rodenih zbog teskoca sa kojima se suocavaju osobe koje takve izvode rodenih predaju pojedinim konzulatima kao deo procesa za traženje viza.

4. februar 2003, zamenik SPGS je poslao pismo Ombudspersonu u kome se navodi da takvi problemi ne postoje.

27. januar 2003 : Pismo Ministru zdravlja u kome se od njega traži da osigura nabavku opreme za dijalizu bubrega u bolnici u Lapjem Selu zbog teskoca sa kojima se suocavaju srpski pacijenti koji stalno moraju da putuju u Mitrovicu ili užu Srbiju da bi dobili neophodne zdravstvene usluge.

10. februar 2003, Stalni Sekretar Ministarstva Zdravlja je obavestio Ombudsperson da Ministarstvo ne smatra da je neophodno da obezbedi pružanje ovih usluga i nabavku opreme ovoj zajednici, a i istovremeno predlaže osobama kojima je potrebna dijaliza da te usluge potraže u Univerzitetskoj bolnici u Pristini.

30. januar 2003 : Pismo UNMIK opstinskom Administratoru Opstine Obilic u kome se traži njegova intervencija u cilju poboljsanja životnih uslova u selu Janjina Voda, koji su neuporedivo losiji od uslova u drugim selima u ovoj opstini.

3. februar 2003, Opstinski Administator je obavestio Ombudsperson o merama koje su preduzete kako bi se poboljsali uslovi života u selu Janjina Voda, posebno kada su u pitanju vodosnabdevanje, zdravstvene usluge i bezbednosna pitanja, kao na primer: ulicno osvetljenje i prevoz.

25. februar 2003 : Pismo predsedavajucem Komisije za stambena i imovinska pitanja u vezi dugih odlaganja i ostalih vidova proceduralnih nepravilnosti koje se javljaju prilikom razmatranja velikog broja imovinskih zahteva (datih kao dodatak ovom pismu) koji cekaju na resavanje bilo u samoj Direkciji za stambena i imovinska pitanja bilo u Komisiji, a u kome se izmedu ostalog navodi i da nijedno od ovih administrativnih tela nije ispunilo svoje pravne obaveze koje proisticu iz UNMIK Uredbi ili Zakona o administrativnom postupku.

U pismu od 14. aprila 2003, v.d. zapisnicar Komisije za stambene i imovonske zahteve je dostavio Ombudspersonu kopiju Rezolucije br. 7 (od 11. aprila 2003.) ove Komisije. U ovoj rezoluciji Komisija opisuje prirodu procesa podnosenja zahteva, navodeci da obimnost procesa opravdava sporost resavanja imovinskih zahteva. Rezolucija takode navodi da Komisija ne priznaje primenljivost Zakona o administrativnom postupku na rad Direkcije ili Komisije. Rezolucija se ne bavi ostalim pitanjima postavljenim u pismu Ombudspersona, posebno ne propustima ovih tela da postuju rokove i proceduralne uslove postavljene samom njihovom uredbom.

5. mart 2003 : Pismo zameniku SPGS za policiju i pravosude u kome se iznosi zabrinutost koju su izrazile sudije i tužioci u Mitrovici, a koje se odnose na ocigledne nepravilnosti nastale tokom sprovodenja policijskih istraga i pitanja vezanih za to. Ombudsperson je naznacio da je pokrenuo mnoga ista pitanja u svom izvestaju o A.P. L slucaju (od 17. oktobra 2001. godine) u kome se traži da zamenik SPGS dostavi novi izvestaj o procesu realizacije preporuka datih u ovom izvestaju.

Nije bilo odgovora na ovo pitanje, niti je Ombudsperson obavesten preko drugih kanala o realizaciji preporuka u pomenutom slucaju.

21. mart 2003: Pismo Ministru za trgovinu i industriju u kome se izražava zabrinutost vezana za nepravilnosti nastalih prilikom poslovne registracije. Posebno je Ombudsperson naznacio da osobe cija su zanimanja regulisana kroz profesionalna udruženja koja obavljaju pravne javne funkcije (npr. advokatska udruženja) a koja u stvari nisu clanovi takvih udruženja ne bi trebali da imaju pravo da registruju preduzece koje bi se navodno bavilo pružanjem takvih profesionalnih usluga. Takode je naznaceno da su date dozvole za rad "notarima", iako takvo zanimanje ne postoji po važecem zakonu na Kosovu.

14.maja 2003, Ministar za trgovinu i industriju poslao je odgovor na ovo pismo u kom ukazuje da smatra da registracija advokata i beležnika kao službi, nema nikakve veze sa uredbom, pravnim osnovama ili javnim pravnim funkcijama ovih profesija.

25. mart 2003 : pismo SPGS koje se poziva na nekoliko prethodnih, njemu poslatih, (neodgovorenih) pisama, u kome se traži njegova pomoc da se dobiju informacije o policijskim istragama koje cekaju u slucajevima na koje su pojedinci podneli žalbu Ombudspersonu, i kod kojih su UNMIK policijske vlasti propustile da odgovore na direktne ili ponovljene zahteve za dobijanje takvih informacija.

4. april 2003, zamenik Specijalnog Predstavnika GS-a je poslao delimican odgovor na ovo pismo (pogledati Siže ovog slucaja: Afrim Selaci protiv UNMIK na prethodnoj stranici )

22. april 2003: Pismo predsedniku izvrsnog Odbora KEK-a u kome se traži da Odbor preduzme hitne akcije i odredi lokaciju u koju bi se mogli preseliti stanovnici s. Krusevca, Opstina Obilic, koji su ugroženi KEK postrojenjima.

9. maj 2003, predsednik izvrsnog Odbora KEK-a je poslao pismo Ombudspersonu u kome se izražava stav da broj porodica koje je opstina stavila na spisak ugroženih stanovnika premasuje broj koji je pomenut u razgovarima izmedu zainteresovanih strana. Takode je naveo da su predhodno identifikovane porodice dostavile adekvatne dokaze o vlasnistvu imovine, sto je preduslov za dodelu alternativne imovine, dok ostale porodice to nisu ucinile.

5.june 2003: Pismo upuceno SPGS u kojem se traži od njega da intervenise kod Ministrastva trgovine i industrije da sprec i Jedinice za poslovnu registraciju na Kosovu da prihvate aplikacije za Privremenu poslovnu registracije, kako od pojedinaca koji nikada nisu primljeni u Kosovsku advokatsku komoru ili od onih kojima je ova Komora zabranila praksu posle ozbiljnih krsenja Profesionalnih pravila ponasanja, tako i od pojedinaca koji su želeli da se registruju kao ''beležnici'' iako ne postoje nikakve osnove po zakonu koji se primenjuje na Kosovu za izdavanje dozvole ili prakse ove javne zakonske funkcije.

Na ovo pismo nije bilo odgovora.

24.june 2003: Pismo upuceno direktoru UNMIK Odeljenja pravde u vezi uslova zatvoru u Dubravi, ukljucujuci poboljsanje higijenskih uslova u objektima za zatvorenike i njihov pristup zdravstvenom tretmanu i spoljnom svetu, u skladu sa evropskim i medunarodnim pravilima za tretman zatvorenika.

Na ovo pismo nije bilo odgovora.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)