Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

OMBUDSPERSON INSTITUCIJA na KOSOVU
TRECI GODISNJI IZVESTAJ 2002 - 2003

upucen

Specijalnom predstavniku Generalnog sekretara
Ujedinjenih Nacija

10. juli 2003.

Telefon: ++381 38 501 401
Telefax: ++381 38 545 302
e-mail: ombudspersonkosovo@ombudspersonkosovo.org
web site: www.ombudspersonkosovo.org

Dodatak 2: Pregled zahteva za preduzimanje hitnih akcija
(1. jul 2002 - 30. jun 2003)

24. jul 2002: Zahtev predat SPGS za preduzimanje hitne akcije kojom bi se osiguralo da se velika porodica sa nekoliko clanova invalida ne izbaci iz stana u kojem boravi u Pristini, kako je odluceno u nalogu za iseljenje HPD-a od 25. juna 2002. godine, posto bi jedino alternativno resenje bilo njihovo smestanje van Pristine, sto je daleko od neophodnih medicinskih i drugih usluga. Nijedna ustanova za socijalna pitanja nije odgovorila na zahtev porodice koja je tražila pomoc. Drugi zahtev je poslat 26 jula 2002 godine, nakon cega je porodica izbacena iz stana.

(Uspesno: 30. jula 2002. godine, Glavni zamenik SPGS obavestio je Ombudsperson da je porodica u kontaktu sa lokalnim vlastima odgovornim za dodelu mesta u privremenim kolektivnim smestajima i sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja zbog moguceg ostvarivanja prava na dobijanje socijalne pomoci).

30. avgust 2002: Zahtev predat SPGS za preduzimanje hitne akcije kojom bi se zastitio privatni vocnjak u selu Morin (predhodni zahtev predat 8.maja 2002. gdine) (Ovi zahtevi su takode pominjani u pismu koje je Ombudsperson uputio SPGS 17.septembra 2002. godine (vidi dole)).

(Neuspesno: nema odgovora).

17. septembar 2002: Vanredni zahtevi za preduzimanjem hitnih mera navedenih u pismu SPGS-u u kome se daje pregled svih pitanja koja su bila upucena njemu ili njegovim predhodnicima, a koja nisu uopste ili na adekvatan nacin resena (pogledati Dodatak 4).

Dva zahteva za preduzimanje hitnih akcija (3. juli 2001. i 3. april 2002. godine) u slucaju "Trepce" kojim se traži od UNMIK-a da zaustavi prodaju imovine, jer se pitanje vlasnistva resava u Privrednom sudu u Pristini).

(Neuspesno: nema odgovora).

26. november 2002: Zahtev UNMIK sefu kancelarije za povratak i zajednice da se preduzme hitna akcija kojom bi se skole u Osojanu, Opstina Istok i u Kolini, Opstina Šakovica snabdele adekvatnim grejanjem.

(Uspesno)

29. november 2002: Zahtev SPGS-u da iskoristi svoje ovlascenje i naredi suspenziju izgradnje koju je tada KEK vrsio na nekoliko lokacija u Pristini, da bi se sacekala konacna sudska odluka u ovim parnicama.

(delimicno uspesno: 14. januara 2003. godine, SPGS je obavestio Ombudsperson da smatra da je neumesno da naredi suspenziju izgradnje sa obrazloženjem da je ta izgradnja neophodna kako bi se stanovnici te oblasti snabdeli elektricnom energijom, i da je KEK izrazio spremnost da plati nadoknadu na bilo kakvu nanetu stetu, u skladu sa važecim sudskim odlukama). (Strane su odmah resile ovaj slucaj).

4. februar 2003: Zahtev Direktoru Direkcije za stambena i imovinska pitanja (HPD) da tokom zimskog perioda suspenduje izbacivanje odredenog broja porodica iz imovine koju su nezakonito zaposeli u peckom okrugu bez obezbedivanja alternativnog smestaja.

(Kao odgovor na zahtev od 14. januara 2003. godine, HPD je opisao sredstva koje porodice bez smestaju mogu da koriste u slucaju da budu izbacene iz imovine koju su nezakonito zaposele i naveo je da pomenute porodice nisu koristile ta sredstva).

16. april 2003: Zahtev Predsedniku Opstinskog Suda u Pristini da preduzme hitne akcije i spreci otudenje imovine koju zajednicki poseduje razvedeni par i da saceka konacnu podelu imovine sudskom parnicom.

(uspesno: Predsednik Opstinskog Suda je Ombudspersonu dostavio kopiju svoje odluke kojom se zabranjuje otudenje imovine ili koriscenje dobiti od imovine opisane u ovom slucaju).

5. maj 2003: Zahtev zameniku direktora Odseka za kulturu i sport u Opstini Gnjilane da preduzme hitnu akciju i zastiti sve knjige na srpskom jeziku koje su se tada nalazile pod nadzorom i kontrolom u Gradskoj biblioteci u Gnjilanu, i da obezbedi da se te knjige ne ostete ili da se premeste na drugo mesto.

(uspesno: Odgovorne vlasti su obavestile Ombudsperson o njihovoj opstoj politici i akcijama koje preduzimaju da bi obezbedile pravilno održavanje i zastitu svih biobliotekarskih zbirki na teritoriji pod njihovom nadležnoscu).

20. maj 2003: Zahtev predsedniku Opstinskog Suda u Suvoj Reci da naredi direktoru Urbanizma u Suvoj Reci da povuce gradevinske dozvole i da obezbedi da se zaustavi sva izgradnja na imovini za koju se ocekuje sudska odluka. (i direkcija i osobe koje su dobile gradevinske dozvole su strane u parnicama).

(Neuspesno: bez odgovora).

2.june 2003: U svetlu nepostojanja odgovora na prethodni zahtev, Ombudsperson je zamolio SPGS da preduzme hitnu akciju i da naredi opstinskoj direkciji za urbano planiranje u Suvoj Reci/ Suhareka, da ponisti odluke koje su izdate za dozvolu izgradnje na imovinama koje su bile predmet materije sudskog postupka u kom su i opstinska direkcija i osoba koja je nabavila dozvole za izgradnju, bile strane u procesu, i da obezbedi da se sva izgradnja odmah zaustavi. ( Ombudsperson je takode preporucio da ce zapoceti disciplinski postupak protiv direktora za urbano planiranje u Suvoj Reci/Suhareka).

(Neuspesno: bez odgovora).

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)