Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

KONFERENCIJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Sloboda kretanja

a) Sprecavanje raseljenih lica da promene prebivaliste. Raseljena lica koja zele da odjave svoje prebivaliste na Kosovu sa namerom da prijave novo prebivaliste u Srbiji, ne mogu to da ucine, jer im MUP "u egzilu" to ne dozvoljava.
b) Takodje znacajno, neka raseljena lica nailaze i na probleme cak i u prijavljivanju svog privremenog boravka, zbog nemogucnosti da obezbede dokaz o svom trenutnom mestu boravka (adresu). Na teskoce narocito nailaze oni koji zive u nepriznatim kolektivnim centrima, buduci da ne mogu da obezbede izjavu od vlasnika prostora u kom zive. Ova izjava (kopija ugovora sa vlasnikom) treba da bude overena kod sudskog notara, a nemogucnost da podnesu ovu izjavu sprecava ih u dobijanju zelene karte (prijava boravka sa policijom).

nazad

 

 

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)