English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek >HIV & AIDS odsek > Treninzi
       
 
HIV i AIDS sekcija
Šta je HIV/AIDS?
Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje

HIV/AIDS i mentalno zdravlje

Treninzi "Mentalno zdravlje i HIV/AIDS"

Podrška udruženjima ljudi koji žive sa HIV-om i AIDS-om

Savetovanje osoba pogođenih HIV-om

Publikacije

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Treninzi "Mentalno zdravlje i HIV/AIDS"

Jedna od glavnih aktivnosti Ekspertskog centra za HIV, AIDS i mentalno zdravlje je organizovanje treninga u cilju edukovanja agenata promene u mentalno-zdravstvenim aspektima HIV-a i AIDS-a, uključujući prevenciju. Mešovite grupe učesnika predstavljaju dobar model za proces učenja i promenu stavova. Svi učesnici se ohrabruju da budu deo celog programa tj. sva četiri modula. Do sada je isporučeno tri modula treninga sa devet održanih treninga i više od 80 edukovanih učesnika.

Program treninga obuhvata četiri modula sa sledećim temama:

1 Uvod u mentalno zdravlje i HIV/AIDS

2 Podrška ljudima koji žive sa HIV/AIDS i pripadaju osetljivim grupama

3 Pomoć i samopomoć za ljude koji žive sa HIV/AIDS-om

4 Adherenca i mentalno zdravlje

MAIDS treninzi su postali mesto gde učesnici između ostalog dobijaju i važne informacije o postojećim servisima za osobe koje žive sa HIV-om, kao i mogućnost da razmene iskustvo.

Impresije učesnika:

"Moje znanje o vezi HIV-a i mentalnog zdravlja se značajno poboljšalo. Veoma sam zadovoljna. Dobila sam mnogo korisnih informacija koje ću sigurno koristiti"

(med. sestra, 7 godina rada, volonterka u NVO koji pruža psihosocijalnu podršku PLHIV, 26 godina)

"Mislim da je razmena iskustva između eksperata iz različitih profesija najkorisniji deo treninga. Takođe mi se dopalo što su vežbe dinamične, stil trenera, pokrivanje različitih aspekata HIV-a, optimizam, pozitivan stav i spremnost učesnika da naporno rade."

(lekar opšte prakse, 15 godina rada, volonterka u NVO koji radi sa korisnicima droga, 46 godina)

"Teme pokrivene treningom su veoma važni aspekti borbe protiv HIV-a koji su zanemareni. Tako da sam čula o stvarima o kojima ranije nisam razmišljala, ili očekivala da čujem na treningu. Veoma me zanima da čujem nešto o savetovanju grupe i o samopomoći."

(lekar opšte prakse, 5 godina rada, volonter u NVO koji radi sa PLHIV, 35 godina)


U najavi : trening Modul 4 "Adherenca i mentalno zdravlje" održaće se u novembru 2008. Svi učesnici biće blagovremeno obavešteni o terminima.

Za informacije o treninzima obratite se koordinatoru treninga Marku Đoriću

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana