English Français
 
  Početna > Zdravstveni odsek > HIV i AIDS sekcija > Ekspertski centar za HIV, AIDS i mentalno zdravlje
       
 
HIV i AIDS sekcija
Šta je HIV/AIDS?
Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje
Ekspertski centar za HIV, AIDS i mentalno zdravlje
  Treninzi
  Istraživanja
  Publikacije
  Zagovaranje

Podrška udruženjima ljudi koji žive sa HIV-om i AIDS-om

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

HIV, AIDS i mentalno zdravlje

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji mentalno zdravlje je od centralne važnosti za izgradnju zdravog, inkluzivnog i produktivnog društva. Međutim, SZO takođe smatra HIV/AIDS najzahtevnijim izazovom za javno zdravlje i društvo u poslednjih 25 godina. Možda je iznenađujuće, ali javnost, ljudi koji kreiraju politike i zdravstveni profesionalci retko prave vezu između ova dva problema, i mentalno zdravlje se često previđa u programima za prevenciju i lečenje HIV-a. Ipak, mentalna oboljenja su neodvojivo povezana sa HIV/AIDS-om, kao faktor uzroka i kao posledica, dok je lečenje mentalnog zdravlja i podrška za ljude koji žive sa HIV/AIDS-om ključ i za unapređenje njihovog kvaliteta života i za prevenciju daljeg širenja infekcije.

Problemi mentalnog zdravlja povezani sa HIV-om su dobro dokumentovani. Mentalne bolesti i bolesti zavisnosti povećavaju ranjivost za infekciju HIV-om, dok postavljanje dijagnoze može imati duboke efekte na mentalno zdravlje- kroz stigmu i diskriminaciju koje su povezane sa HIV/AIDS-om, kao i kroz napredovanje same bolesti. Loši ekonomski i socijalni uslovi koji su u osnovi rastućih stopa HIV infekcije, takođe predstavljaju osnovu za sve rasprostranjenije probleme mentalnog zdravlja.

Ekspertski centar za HIV, AIDS i mentalno zdravlje nastoji da uveća znanje o uzajamnom delovanju mentalnog zdravlja i HIV/AIDS, i promoviše razvoj obuhvatnog sistema podrške vezane za mentalno zdravlje ljudima koji su pogođeni HIV-om. Takođe, centar nastoji da se poveća znanje opšte populacije i profesionalaca iz oblasti zdravlja i da se smanji stigma vezana za mentalna oboljenja i HIV/AIDS.

Za više informacija o ekspertskom centru obratite se Marini Stojanović

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana