English Français
 
  Početna > Publikacije > Web dizajn
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Kompletan priručnik za web dizajn

 

Internet ima stopu širenja od 18% na godišnjem nivou i trenutno ima preko jedne milijarde korisnika. Druga milijarda korisnika će uslediti u narednom desetogodišnjem periodu, i doneće dramatične promene u svetu.

U toku 2005. tiho smo dostigli tu fantastičnu brojku u istoriji Interneta: milijarditi korisnik Interneta se zakačio na mrežu. Pošto ne postoji centralni registar Internet korisnika, ne zna se ko je bio taj jubilarni korisnik, niti kada se on ili ona prvi put zakačio na Internet. Bilo je potrebno 36 godina da Internet sakupi svoju prvu milijardu korisnika. Druga milijarda će verovatno biti dodata do 2015, a većina ovih novih korisnika će biti u Aziji. Treću milijardu će biti teže dostići, i možda neće biti ostvarena sve do 2040 . Generalno gledano, porast upotrebe Interneta je zaista fascinantan. Pre deset godina Internet su koristili samo naučnici, a sada je to uobičajen način poslovanja u mnogim zemljama.

O knjizi

"Kompletan priručnik za web dizajn" plod je petogodišnjeg rada zaposlenih u okviru Edukativnog odseka IAN - Međunarodne mreže pomoći. Priručnik je rezultat najboljih praksi i iskustava u direktnom radu sa polaznicima računarskih kurseva. On je proteklih godina usavršavan i unapređivan kako bi, sa jedne strane, pratio zahteve i promene koje se dešavaju u oblasti web dizajna, i, sa druge strane, kako bi na jednostavan, lak i praktičan pristup upoznao čitaoce sa 'tajnama' dizajna.

Priručnik je namenjen kako onima koji tek stiču prva iskustva u web dizajnu tako i iskusnim dizajnerima kojima se na sistematski način opisuju razne napredne tehnike web programiranja.

U devet poglavlja pisci na sistematičan način uz praktične primere detaljno upoznaju čitaoce sa svim elementima potrebnim za budućeg web dizajnera:

Ivan Stojilović se u tekstu " Teorijske osnove web dizajna " upoznaje Vas sa teorijskim osnovama dizajna web prezentacija. Tokom čitanja ovog teksta steći ćete znanja o razlikama u dizajnu web prezentacije u odnosu na dizajn konvencionalnog dokumenta, o dizajnu navigacije u prezentaciji, kao i koji su osnovni elementi prezentacije. Takođe, bićete upoznati sa različitim strukturama web prezentacija, kao i sa dizajnom strane: vizuelnom hijerarhijom, doslednošću, dimenzijama web strane.
Deo teksta se odnosi i na određivanje vizuelnog identiteta web prezentacije: karakteristike web tipografije, čitljivost fontova, stilovi uređivanja, korišćenje web grafike i multimedije.

Autor Borko Vujadinović u tekstu pod naslovom " Uvod u HTML " upoznaje Vas sa HTML ( Hypertext Markup Language ) jezikom. To je jezik kojim se služimo za pisanje web stranica. Naučićete njegovu osnovnu sintaksu i elemente koji čine ovaj jezik, i moći ćete da napravite jednostavne web stranice koristeći kôd HTML-a. Naučićete kako da formatirate tekst, kako da radite sa tabelama, kako da ubacujete slike i hiperlinkove u web stranice.

Petar Jakovljević u članku " Macromedia Dreamweaver: Uvodni kurs " upoznaje Vas sa hipertekstom, internet prezentacijama i načinima njihovog kreiranja. Naučićete da kreirate i postavite internet prezentaciju, da kreirate HTML stranice, da ih povežete hipervezama, da postavite slike na stranicu i da napravite da slika ima osetljiva područja kao hiperlinkove itd. Moći ćete i da napravite šablone pomoću kojih možete lako da napravite mnogo stranica sličnog izgleda a različitog sadržaja.

" Macromedia Dreamweaver: Napredni kurs " autora Petra Jakovljevića bavi se dinamičkima HTML stranicama, CSS stilovima, slojevima, animacijom slojeva, upotrebom JavaScript Behavior-a u Dreamweaver-u. Po završetku čitanja ovog dela znaćete da kreirate HTML stranice koje sadrže i dinamičke elemente, a bolji i lepši dizajn stranice postići ćete pomoću slojeva i CSS stilova. Upoznaćete neke dodatke Dreamweaver-a koje omogućavaju da se lakše otkriju greške u HMTL kôdu na stranicama ili da se jedan te isti kôd upotrebi na više mesta. Upoznaćete i poseban dodatni program Extension Manager, kojim se može izmeniti ponašanje Dreamweaver-a.

O korišćenju grafike u web prezentacijama možete pročitati u članku Miloša Dubroje " Macromedia Fireworks ". Tekst će Vas upoznati sa vektorskom i bitmapiranom (rasterskom) grafikom, alatkama za crtanje i obradom svih vrsta grafike. Naučićete da koristite napredne alatke za crtanje, kreiranje i obrađivanje vektorske i bitmapirane slike, kako se koriste alatke za retuširanje, primenjuju web efekti, kreiraju padajući meniji, opseca i priprema grafiku za web i još mnogo toga...

Miloš Dubroja u odeljku " Macromedia Flash " upoznaje Vas sa vektorskom grafikom, vektorskom animacijom, alatkama za crtanje i elementima koji su potrebni za animiranje u najpopularnijem programu za ovu vrstu animacije. Pročitaćete kako da koriste alatke za crtanje, kako da označavate i transformišete objekte, koristite biblioteke, podešavate svojstva dokumenata, uvozite grafiku, radite sa vođenim slojevima, maskama, efektima, testirate animaciju, postavljate je na web stranicu itd.

Borko Vujadinović Vas u tekstu " Uvod u ActionScript " upoznaje sa ActionScript jezikom. To je skript jezik kojim se služimo u programu za animaciju - Flash. Čitanjem ovog članka upoznaćete njegovu sintaksu i elemente, naučićete osnovne komande koje se dodeljuju frejmovima, koje utiči na tok filma, kao i da programirate instancu dugme.

Nakon što pročitate članak " Osnove PHP-a " autora Borka Vujadinovića upoznaćete sintaksu i elemente PHP jezika koji služi za pravljenje dinamičkih web stranica u realnom vremenu.

Najzad, u članku " PHP MYSQL " autor Petar Jakovljević bavi se objašnjenjem i upoznavanjem sa osnovama SQL-a - jezika za pravljenje upita usmerenih prema bazi podataka. Kombinacija PHP i SQL programskih jezika omogućava Vam da Vaše web strane dobiju dinamičko okruženje koje će biti mnogo interesantnije korisnicima.

"Kompletan priručnik za web dizajn" je izdat u okviru edicije "Zaposleni, osnaženi", u kojoj su izdati i sledeći naslovi: "Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita", "Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita" i "Kompletan priručnik za socijalne veštine".

Prema Jakobu Nilsenu, pruzeto sa sajta use it.com: Jakob Nielsen's Website http://www.useit.com/alertbox/

( Web Design Complete Reference (Paperback) by Thomas A. Powell http://www.webdesignref.com/chapters/default.htm )

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana