English Français
 
  Početna > Publikacije > ECDL Core
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start Core

 
 

"Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita" jeste plod petogodišnjeg rada zaposlenih u okviru Edukativnog odseka IAN - Međunarodne mreže pomoći. Priručnik je rezultat najboljih praksi i iskustava u direktnom radu sa polaznicima računarskih kurseva. Priručnik je proteklih godina usavršavan i unapređivan kako bi, sa jedne strane, pratio zahteve i program koji je propisan od strane ECDL Fondacije, i, sa druge strane, kako bi na jednostavan, lak i praktičan pristup upoznao čitaoce sa 'tajnama' u korišćenju računara.

 

Priručnik je namenjen svima koji su zainteresovani da upoznaju rad u tri dodatne oblasti koje se najčešće polažu u okviru ECDL Core sertifikata i da se pripreme za polaganje tri ECDL ispita:

•  Modul 1: Koncepti informacione tehnologije,

•  Modul 5: Baze podataka (Microsoft Access) i

•  Modul 6: Prezentacija (Microsoft PowerPoint).

Pisci ovog priručnika su dugogodišnji nastavnici u IAN školi računara, ovlašćeni ECDL testeri, sa velikim iskustvom u praktičnom radu sa polaznicima, koji poznaju efikasne metode prenošenja znanja. Priručnik je namenjen svima koji žele da se obrazuju i da potvrde znanja u korišćenju personalnog računara, što im omogućava lakše zapošljavanje u zemlji i inostranstvu.

U tri poglavlja pisci na sistematičan način uz praktične primere detaljno upoznaju čitaoce sa svim elementima i zadacima koji se traže na navedenim ECDL ispitima.

Borko Vujadinović u poglavlju "Koncepti informacione tehnologije" upoznaje čitaoce sa osnovnim pojmovima informacionih tehnologija kao što su: sastavni delovi računara, hardver i softver, razumevanje pojmova kao što su memorija i čuvanje podataka. Čitaoci će tokom kursa shvatiti značaj razumevanja korišćenja informacionih mreža kao i značaj upotrebe aplikacija u svakodnevnom životu. Tokom čitanja upoznaće se sa sigurnosnim, ekološkim i zdravstvenim aspektima korišćenja računara. Najzad, biće informisani o zaštiti podataka od neovlašćenog korišćenja, kao i o postojanju zakonske regulative na tom području.

Petar Jakovljević u tekstu pod naslovom " Access - Baze podataka" upoznaje čitaoce sa radom u programu za pravljenje baza podataka - Microsoft Access. Rad sa bazama podataka jedan je od esencijalnih segmenata koji se moraju naučiti. Access ili sličan softverski paket obezbeđuje znanja za rad sa tzv. relacionim bazama podataka i upravljanje velikim količinama informacija. Rad sa velikim bazama podataka i njihovim ažuriranjima ne može se zamisliti bez ovog programa. U članku će čitaoci naučiti kako se uspostavljaju relacije između različitih tabela, vrši unos novih podataka, brišu i ažuriraju podaci itd.

Prezentovanje i korišćenje programa za pravljenje prezentacija predstavlja svakodnevicu u radu poslovne kancelarije. U poglavlju " Microsoft PowerPoint - Prezentacije" Miloš Dubroja upoznaje čitaoce sa mogućnostima programa PowerPoint: izradom slajdova, umetanjem slika, muzike, govora, vizuelnim uređenjem prezentacije, slanjem putem Interneta.

"Kompletan priručnik za polaganje ECDL Core ispita" izdat je u okviru edicije "Zaposleni, osnaženi", u kojoj su izdati i sledeći naslovi: "Kompletan priručnik za polaganje ECDL Start ispita", "Kompletan priručnik za web dizajn" i "Kompletan priručnik za socijalne veštine".

Kandidatima su na raspolaganju dve varijante ECDL sertifikata: ECDL Start i ECDL Core. ECDL Start sertifikat se dobija ukoliko kandidat položi bilo koja četiri modula, a ECDL Corel sertifikat se dobija ukoliko kandidat položi svih sedam modula.

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana