English Français
 
  Početna > Publikacije> Kovitlac: psihoanalitički osvrt na traumu
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Kovitlac: psihoanalitički osvrti na traumu

 

Urednici: Tamara Štajner-Popović i Sverre Varvin

Upravo u posleratnom Beogradu je održan sastanak na kome su autori prvi put izneli i diskutovali tekstove koji su se našli u ovoj knjizi. U fokusu su već bila - i vremena previranja u bivšoj Jugoslaviji, i kriza na Bliskom Istoku i brojni drugi sukobi - svuda oko nas. Posle 11. septembra, pitanja koja su se pojavila u ovoj knjizi postala su još aktuelnija. Na koji način masivna traumatizacija u današnjem svetu menja naše razumevanje i koncepciju psihičke traume? Šta psihoanaliza može ponuditi mnogima koji pate od psihičke traumatizacije? Knjiga je objavljena na srpskom i na engleskom jeziku. U svojim radovima, autori se osvrću na koncept traume, na kliničku primenu psihoanalize, na odnose između pojedinca, grupe i društva u relaciji sa traumom i istorijskim aspektima. Njihovi teoretski pogledi se možda razlikuju, ali svi razmatraju i kritični su prema postojećim psihoanalitičkim teorijama o traumi. Potreba, ne samo za ponovnim podsećanjem na koncept traume, već i za revidiranjem našeg razumevanja psihičke traume, za usvajanjem novih gledišta iz srodnih disciplina i za razvijanjem novih modela i teorije - okupila je autore na zajedničkom poslu, i zapravo predstavlja osnovu kako za nastajanje, tako i za nastavak rada Grupe za istraživanje traume Evropske psihoanalitičke federacije (EPF Trauma Research Group).

Sadržaj:


. Posle bombi i sankcija - Aleksandar Vučo
. Društvo pod pretnjom: fleksibilnost i rigidnost dijadnih granica - Abigail Golomb
. Detinjstvo u vreme tunela - Tamara Štajner-Popović
. Trauma i drugi - Vladimir Jović
. Integrisanje rupa u celinu: Život u odsustvu sećanja kod pacijenata koji su bili deca za vreme holokausta - Shmuel Gerzi
. Posle bombardovanja: prikaz slučaja - Marija Vezmar
. Zavisnost i trauma - Wilhelm Burian
. Telo, um i drugi: mentalizacija ekstremnih iskustava - Sverre Varvin
. Ferencijeva teorija traume - rešavanje dileme /intra i interpersonalne dinamike procesa traumatizacije - Judit Meszaros
. Razvoj teorije traume u psihoanalizi - Werner Bohleber
. Posledice teške psihološke traume: psihosemiotička perspektiva - Bent Rosenbaum i Sverre Varvin

Informacije o naručivanju

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana