English Français
 
  Početna > Publikacije > Istambulski protokol
       
 

 

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

Istambulski protokol

 
 

U izdanju IAN Međunarodne mreže pomoći sredinom maja 2009. je publikovano srpsko izdanje Istambulskog Protokola pod nazivom Istambulski protokol: Priručnik za delotvornu istragu i dokumentovanje torture i drugog svirepog, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja , autora Allden Kathleen i sar., a u prevodu Anike Krstić i Borislava Radovića.

Publikacija predstavlja međunarodno priznat instrument za efikasno i adekvatno istraživanje i dokumentovanje slučajeva torture, namenjen profesionalcima iz domena zdravstvene i pravne struke koji mogu doći u kontakt sa potencijalnom žrtvom torture. Istambulski protokol je važan vodič za procenu osoba koje tvrde da su bile podvrgnute torturi odnosno za istraživanje slučajeva navodne torture i podnošenje dokaza pravosudnim organima ili nekim drugim istražnim telima.

 

Priručnik je nastao kao plod višegodišnjeg iskustva u radu sa žrtvama torture i trogodišnje analize, istraživanja i pisanja više od 75 stručnjaka iz oblasti prava, medicine i psihologije, iz 15 zemalja sveta.

Izdanje priručnika na srpskom jeziku je objavljeno u saradnji sa IRCT - Međunarodnim savetom za rehabilitaciju žrtava torture u okviru projekta Prevencija kroz dokumentaciju, realizovanog u Srbiji u periodu 2006.-2009., uz finansijsku podršku Evropske komisije.

" Zapanjujuća razlika između apsolutne zabrane torture i njene proširenosti u svetu danas ukazuje na potrebu da države prepoznaju i primene efikasne mere zaštite pojedinaca od torture i zlostavljanja. Ovaj je priručnik napisan sa idejom da države osposobi da se uhvate u koštac sa jednim od najosnovnijih problema zaštite pojedinaca od torture - efikasnim dokumentovanjem. Takvo dokumentovanje dokaze o torturi i zlostavljanju iznosi na svetlo dana, tako da se počinioci mogu smatrati odgovornim za svoja dela, a pravda zadovoljiti ."

Iz Uvoda knjige "Istambulski protokol"

 

Preuzmite Istambulski protokol

(PDF 1,79 MB)

 

Kontakt osoba za detaljnije informacije: Sandrina Špeh Vujadinović

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana