Početna > Zdravstveni odsek >Nasilje u porodici > O nasilju
       
 
Istorijat
O nasilju
Projekat
Edukacija
Događaji
Mediji o nama

 

 

 

 

O nasilju

Nasilje nad ženama predstavlja najteži oblik diskriminacije žena i ugrožavanja njihovih osnovnih ljudskih prava. U poslednjih nekoliko decenija, doneto je niz međunarodnih i nacionalnih dokumenata, kojima se od države zahteva preduzimanje zakonskih mera, u cilju sprečavanja nasilja nad ženama i podstiče obezbeđivanje savetodavnih i rehabilitacionih programa, kako za žrtve, tako i za počinioce. Rad sa počiniocima partnerskog nasilja, utiče na dugoročna postignuća jedne države u suzbijanju nasilja nad ženama i predstavlja obaveznu meru međunarodnih strategija u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

U zemljama koje imaju uređene zakonske osnove, adekvatno je razvijen i sistem borbe protiv nasilja u porodici, kako u državnim institucijama nadležnim za problem nasilja u porodici, tako i u organizacijama civilnog društva, koje dopunjuju njihov rad. I pored jasno određenih zaduženja, unutar nadležnosti svake od njih, postoji vrlo razvijena međusektorska saradnja, čime se obezbeđuje sveobuhvatan pristup ovom problemu.

U našoj zemlji rad sa počiniocima je i dalje sporadičan i nedovoljno primenjivan. Zbog toga je i nastao ovaj projekat, sa ciljem da se identifikuju pozitivna lokalna i međunarodna iskustva u primeni ovog modela i nađe zakonski okvir koji bi bio najadekvatniji za njegovu implementaciju u Srbiji.

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana