Početna > Zdravstveni odsek > Nasilje u porodici
       
 
Istorijat
O nasilju
Projekat
Edukacija
Događaji
Mediji o nama

 

 

 

 

Istorijat

IAN Međunarodna Mreža Pomoći, je lokalna nevladina organizacija osnovana 1997. godine, sa misijom da podržava osobe čija se ljudska prava krše i druge marginalizovane i ranjive grupe, da razviju svoje potencijale za život u miru dostojan čoveka. U skladu sa navedenim ciljem, IAN je razvio različite vrste psihosocijalnih usluga za svoje klijente. U početku se najviše radilo sa žrtvama rata na prostoru bivše Jugoslavije, tako da je 2000. godine, osnovan Centar za rehabilitaciju žrtava torture, u okviru koga je usluge dobilo preko pet hiljada klijenata. Prateći kroz rad potrebe klijenata, poslednjih godina, izdvojene su žrtve nasilja u porodici, kao još jedna vrlo ugrožena ciljna grupa, sa specifičnim potrebama i problemima. Pružajući usluge u cilju rehabilitacije žrtava, suočili smo se sa nedovoljnim posvećivanjem pažnje suštinskom uzroku problema porodičnog nasilja, a to je promena u svesti i postupanju samih počinilaca.

 

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana