English Français
 
  Početna > Odsek za ljudska prava > Saradnja i partnerstva > Srpski savet za izbeglice
       
 
Odsek za ljudska prava
  Pravna pomoć
  Saradnja i partnerstva
  Izbegli i raseljeni
   

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

IAN je jedan od šest osnivača Srpskog saveta za izbeglice (SSI), nevladine organizacije osnovane u Beogradu krajem 2004.godine, sa ciljem da se dugoročno bavi zastupanjem i lobiranjem za prava izbeglica, raseljenih lica i ljudi koji traže azil.

U toku 2005. godine, SSI će sprovesti četiri kampanje na temu povratka izbeglica u Hrvatsku i BiH, pristupa pravima lica raseljenih sa Kosova, promocije integracije izbeglica u Srbiji i donošenja Zakona o azilu. Biće uspostavljen i Dokumentaciono-istraživački centar SSI u okviru kojeg će se sakupiti dokumenti i publikacije organizacija-članica u vezi sa njihovim dugogodišnjim radom sa izbeglicama, te uspostaviti saradnja sa univerzitetima u Srbiji, odnosno onim institutima koji se bave temama vezanim za izbegličku problematiku. Takođe, SSI će u prvoj godini raditi na uspostavljanju strateških veza sa svim važnim organizacijama, institucijama i mrežama kod nas i u inostranstvu.

OSNIVAČI I ČLANOVI

Grupa 484

Pukovnika Bacića 3, Beograd

011 2660 972

www.grupa484.org.rs

Zdravo da ste

zdravo@eunet.rs

IAN

Admirala Geprata 10, Beograd

011 761-7197
www.ian.org.rs

NSHC

Arse Teodorovića 3, Novi Sad

www.nshc.org.rs

Protecta

TPC Kalča, 1.sprat, L2, Niš

www.protecta.org.rs

Srpski demokratski forum

Kraljice Marije 47/II, Beograd

www.sdf.org.rs

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana