English Français
 
  Početna > Odsek za ljudska prava > Pravna pomoć
       
 
Odsek za ljudska prava
  Pravna pomoć
  Saradnja i partnerstva
  Izbegli i raseljeni
   

 

 
samo po ian.org.rs  
 
po celom web-u
 
.

 

 

 

PRAVNA POMOĆ

Priznavanje diploma u Republici Hrvatskoj

U periodu od 2001. do 2011. pravni savetnici IAN-a su pružali usmenu i pismenu pravnu pomoć izbeglima iz Hrvatske i BiH u kancelariji i na terenu u vezi sa aktuelnim pitanjima kao što su:

  • povrat i obnova vlasništva
  • penzije i realizovanje drugih socijalnih prava
  • regulisanje statusa - dvojno državljanstvo
  • ishodovanje dokumenata iz Hrvatske
  • privremeni smeštaj u Srbiji
  • urgencije, žalbe, zahtevi, molbe i drugi podnesci relevantnim organima i institucijama po pitanju pravne zaštite
  • informacije i asistencija oko posete predratnom mestu prebivanja, organizovanog povratka i prevoza stvari
  • saveti i pomoć pri uknjižbi činjenica rođenja, venčanja, smrti, zakupa, sticanja imovine i slično.

OVE USLUGE TRENUTNO NISU DOSTUPNE ! 

 

h

 

 

 


Početna
| O nama | Odseci | Publikacije | Događaji | Kontakt

IAN Međunarodna mreža pomoći, Admirala Geprata 10, 11000 Beograd, 011/ 7617 197 i 011/ 7617 205,

Sva autorska prava su zaštićena © 2007 Međunarodna mreža pomoći, Beograd, Srbija
Dok drugačije nije označeno, celokupan sadržaj koji se pojavljuje na ovoj Internet prezentaciji je zaštićen autorskim pravima koja pripadaju IAN Međunarodnoj mreži pomoći. Nije dozvoljeno korišćenje logoa, imena, tekstova i slika sa ovog sajta, ukoliko ne postoji prethodno pisano ovlašćenje od IAN Međunarodne mreže pomoći.

Pocetna strana