Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

OPSTINSKI SLUŽBENIK ZA POVRATAK

Pregled uslova za zaposljavanje

Pregled

U okviru Plana za sprovodenje standarda predvideno je otvaranje radnog mesta Opstinskog službenika za povratak pri Kancelariji Glavnog izvrsnog službenika u onim opstinama u kojima je povratak u toku ili je planiran.

Opstinski službenik za povratak ce, pod direktnim nadzorom Glavnog izvrsnog službenika, pomagati u daljem sprovodenju aktivnosti vezanih za povratak na opstinskom nivou tako sto ce ucestvovati u postojecim strukturama za povratak i pružati im podrsku i koordinisati angažovanje opstine u procesu povratka na opertivnom nivou .

Pored toga, Opstinski službenik za povratak pomagace Glavnom izvrsnom službeniku u razvijanju opstinske strategije za povratak (vidi Dokument o opstinskoj strategiji za povratak). Održiv povratak nece biti ostvarljiv sve dok ne budu resena sira pitanja zajednica. Napredak povratka je, velikim delom, funkcija napretka koji treba da postignu PIS u pogledu dopiranja u sve zajednice i obezbedivanja njihove bezbednosti. U tom smislu, Opstinski službenik za povratak ce ucestvovati kako u opstinskim strukturama za povratak tako i u strukturama zajednica kako bi obezbedio da pristup opstine pitanju povratka bude delimicno ili u potpunosti uskladen sa sveobuhvatnim pristupom u izgradnji jedne tolerantne i bezbedne sredine za sve zajednice.

Konacno, Opstinski službenik za povratak bice odgovoran za prikupljanje i prosledivanje informacija vezanih za povratak za opstine, raseljena lica i povratnike, kao i ostale kljucne aktere u procesu povratka.

Predsednik skupstine opstine je i dalje odgovoran za obezbedivanje politicke podrske na visokom nivou i angažovanje na povratku, dok ce Glavni izvrsni službenik nastaviti da pruža podrsku opstinskim direktorima i osoblju u njihovim aktivnostima vezanim za povratak u okviru njihovih oblasti zaduženja.

Opstinske radne grupe i operativni timovi ostaju primarne strukture za resavanje pitanja povratka i koordinaciju aktivnosti vezanih za povratak na opstinskom nivou. Opstinski službenik za povratak treba da prisustvuje sastancima opstinskih radnih grupa i operativnih timova i da daje doprinos i podrsku njihovim aktivnostima.

Opstinski predstavnici UNMIK-a i Službenici za lokalne zajednice bice na raspolaganju za pružanje podrske Opstinskom službeniku za povratak zajedno sa Regionalnim jedinicama UNMIK-a za povratak.

Uslovi za zaposljavanje

Glavna zaduženja Opstinskog službenika za povratak mogu se podeliti na cetiri glavne oblasti:

•  Ucestvovanje u postojecim strukturama za povratak i pružanje podrske

•  Koordinacija angažovanja opstine u procesu povratka

•  Razvijanje opstinske strategije za povratak

•  Prikupljanje i prosledivanje informacija

I. Ucestvovanje u postojecim strukturama za povratak i pružanje podrske

•  U koordinaciji sa Predsednikom skupstine opstine i Glavnim izvrsnim službenikom, obezbeduje redovno funkcionisanje postojecih struktura za povratak (Opstinske radne grupe i operativni timovi)

•  Ucestvuje u radu postojecih struktura za povratak i pomaže Predsedniku skupstine opstine i Glavnom izvrsnom službeniku koji takode ucestvuju na tim sastancima

•  Izvrsava administrativne zadatke neophodne za pružanje podrske postojecim strukturama za povratak, kao sto su zakazivanje sastanaka, obavestavanje ucesnika, izrada i distribucija dnevnog reda na odgovarajucim jezicima i sastavljanje zapisnika

•  Ucestvuje na sastancima stalnih odbora (npr., Odbor za zajednice, Odbor za posredovanje Odbor za smernice i finansije), i drugih odbora koji se bave pitanjima vezanim za povratak

II. Koordinacija angažovanja opstine u procesu povratka

•  Realizuje angažman opstine na aktivnostima vezanim za povratak na opstinskom nivou i unapreduje te aktivnosti tako sto obezbeduje da:

•  Opstinske direkcije i odeljenja dodelju resurse za razvoj, sprovodenje i pracenje projekata za podrsku održivom povratku ili stvaranje uslova za povratak .

•  Opstinske direkcije i odeljenja ostvaruju pružanje javnih i socijalnih usluga ukljucujuci usluge u zdravstvu, obrazovanju, socijalnom staranju i komunalne usluge

•  Realizuje ucesce visih službenika u idi-i-vidi i idi-i-obavesti posetama u koordinacij sa UNHCR-om, UNMIK-om, KFOR-om CIVPOL-om i drugim kljucnim akterima

•  Održava veze sa kljucnim akterima u procesu povratka, ukljucujuci predstavnike raseljenih lica, primanje predstavnika zajednica, UNMIK-a, UNHCR-a, NVO-a, KFOR-a u UNMIK policije, radi obezbedivanja koordinacije aktivnosti

•  Prati projekte povratka i izvestava Glavnog izvrsnog službenika i Predsednika skupstine opstine o trenutnom napretku

III. Razvijanje opstinske strategije za povratak

•  Pomaže Glavnom izvrsnom službeniku u pripremanju opstinske strategije za povratak i ucestvuje kao clan u Odboru za izradu opstinske strategije za povratak ( tamo gde je odbor osnovan)

•  Saraduje sa Predsednikom slupstine opstine i Glavnim izvrsnim službenikom na tome da trenutna Opstinska strategija za povratak služi kao okvir za aktivnosti Opstinske radne grupe u toku godine

•  Angažuje se u postojecim strukturama zajednica u opstinama (Dodatni zamenik predsednika, Opstinske kancelarije za zajednice, Odbori za zajednice, Odbori za posredovanje, itd.) kako bi osigurao konzistentnost izmedu opstinskog pristupa povratku i njenom sirem pristupu integraciji zajednica, kao sto je navedeno u Opstinskoj strategiji za povratak

IV. Prikupljanje i prosledivanje informacija

•  Ostvaruje održavanje veze izmedu predstavnika zajednice IRL/izbeglica i opstine tako sto pruža pomoc u distribuciji informacija vezanih za povratak sa opstine na te zajednice i obrnuto. Informacije u vezi povratka mogu da obuhvatju Opstinsku strategiju za povratak, dnevni red/zapisnik sa sastanaka Opstinskih radnih grupa i operativnih timova, informacije u vezi imovine, statisticke informacije u vezi povratka i raseljenih itd .

•  Pomaže Predsedniku skupstine opstine i Glavnom izvrsnom službeniku tako sto obezbeduje da relevantni opstinski službenici budu u potpunosti izvesteni o trenutnim smernicama i paksi

•  Ucestvuje, u koordinaciji sa postojecim strukturama zajednica, na prakticnom obavestavanju novih povratnika o raspoloživoj podrsci i uslugama opstine

•  Pomaže Predsedniku skupstine opstine i Glavnom izvrsnom službeniku tako sto obezbeduje da sve zajednice budu obavestene o svim aktivnostima vezanim za povratak. To može da podrazumeva distribuciju Opstinske strategije za povratak i dnevnog reda/zapisnika sa sastanaka Opstinske radne grupe i operativnih timova u vidu obavestenja za javnost.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)