Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

 

INSTITUCIONET E PËRKOHSHME TE VETËQEVERISJES

PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT

PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA

 

Izjava premijera Bajrama Kosumija i Ljutfi Hazirija, Ministra Lokalne Uprave i predsednika Kosovskih opstina o vladavini prava i povratku imovine

 

Postovani gradani,

Kosovo ulazi u najvažniju fazu stvaranja demokratskog i pravnog drustva. Gradani Kosova imaju moralnu i gradansku obavezu shvatanja važnosti procesa po kojima prolazimo kao zemlja i drustvo, i moraju dati svoj doprinos prema centralnim i lokalnim institucijama u sprovodenju demokratskih standarda u Kosovskom drustvu.

Kosovo izgraduje pravnu i demokratsku infrastrukturu. Ovi zakoi garantuju efikasnu zastitu individualnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda. Iz dana u dan izgradujemo demokratsko drustvo u kojoj ce vladavina prava biti jednaka za sve gradana Kosova.

Svojinsko pravo u nasoj zemlji, kao i u svim demokratskim drustvima je sveto. Svojina pripada samo vlasniku. Pozivamo sve gradane Kosova da postuju zakon i svojinsko pravo i odmah pocnu vracanje uzurpiranih svojina. Konkretni rezultati u ovom pravcu ce bti najvažniji pokazatelj koji ukazuje na to da na Kosovu vlada zakon koji postuju gradani Kosova. Delovanje institucija u oslobadanju uzurpiranih svojina je u dobrobit Kosova i vladavine zakona.

Raseljena lica, bez obzira na etnicku pripadnost se pozivaju da se vrate svojim posedima i kucama i postanu deo izgradnje buducnosti Kosova. Negovanje osecaja tolerancije, razumevanja i medusobnog postovanja je od velike važnosti.

Gradanima Kosova je od koristi uvideti njihov životni interes na Kosovu, gde ce ostvarivati svoja prava preko demokratskih institucija Kosova.

 

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)