Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

PLAN ZA PRIMENU STANDARDA ZA KOSOVO

UNMIK, 31.03.2004.

Sadržaj:


IZVRSNI REZIME

1. FUNKCIONALNE DEMOKRATSKE INSTITUCIJE

2. VLADAVINA PRAVA

3. SLOBODA KRETANJA

4. ODRŽIVI POVRATCI, PRAVA MANJINA I NJIHOVIH PRIPADNIKA

5. PRIVREDA

6. IMOVINSKA PRAVA

7. DIJALOG

8. KOSOVSKI ZASTITNI KORPUS

Napomena:

Svi delovi dokumenta za primenu standarda za Kosovo su u PDF formatu.

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)