Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo treci - Dokumenti o izabranom politickom okviru

PREDLOG ZA REZOLUCIJU O PRAVIMA ZAJEDNICA I NJIHOVIH CLANOVA I
O USLOVIMA ZA POVRATAK RASELJENIH LICA I IZBEGLICA


Usvojeno jula 2002

Vlada:

- Polazeci od osnovnih nacela Rezolucije 1224 Saveta bezbednosti UN-a (1999), posebno dela u vezi sa stvaranjem uslova za siguran život svih,

- Polazeci od osnovnih nacela Ustavnog okvira (Pravilnika UNMIK-a 2001/9), a posebno u vezi prava zajednica i njenih clanova (poglavlje 4),

- Na osnovu odredbi Ženevske konvencije o izbeglicama (1951) kao sto je ažurirano od strane UN-ovih vodecih principa o interno raseljenim licima,

- Sa ubedjenjem da je multietnicnost i sprecavanje upotrebe pritisaka perspektiva novog demokratskog Kosova.

- Polazeci od neotudjivog prava o slobodi kretanja.

- Ubedjeni da postovanje medjunarodnih pravila o neotudjivim pravima izbeglica i raseljenih lica predstavlja osnovni uslov za napredak Kosovskog drustva,

- Imajuci u vidu aktuelnu situaciju na Kosovu u oblasti prava etnickih zajednica, a posebno kada se govori o njihovom pravu na slobodno kretanje.

- U cilju smanjenja medjuetnickih konflikta i stvaranju jednog sigurnijeg ambijenta za sve,
- Zasnovano na delu 9.1.26 (a), predlaže Skupstini Kosova da usvoji sledecu rezoluciju:

REZOLUCIJA XX/2002

PRAVA ZAJEDNICA I NJIHOVIH CLANOVA I
O USLOVIMA ZA POVRATAK IRL I IZBEGLICA

I. Svi gradjani Kosova, bez obzira na rasu, pol, veru, etnicku pripadnost i jezik imaju pravo na svoju privatnu imovinu,

II. Nadležni organi Kosova PISU, UNMIK-a i KFOR-a su obavezni da sprovode pravne i druge odredbe koje garantuju slobodu kretanja bez diskriminacije,

III. Sve zajednice bez obzira na pol, veru, etnicku pripadnost, imaju pravo na nesmetano kretanje po celoj teritoriji Kosova,

IV. Nadležni organi Kosova PISU,UNMIK, i KFOR obavezni su da sprovode odredbe na snazi na teritoriji Kosova, koje garantuju ravnopravnost koriscenja prava na slobodno kretanje na celoj teritoriji Kosova,

V. Vecina gradjana Kosova koji žive u slobodi angažuje se da aktivno doprinese stvaranju jednakih uslova za one koji nisu u mogucnosti da uživaju svoja prava ukljucujuci pravo povratka na svoja ognjista,

VI. Vlada poziva Skupstinu Kosova na blisku saradnju sa svim strukturama Vlade na Kosovu s namerom stvaranja preduslova za sprovodjenje ciljeva ove Rezolucije,

VII. Vlada poziva Skupstinu Kosova da ovlasti Skupstinski Komitet za prava i interese zajednica da radi na stvaranju preduslova za povratak izbeglica i raseljenih lica radi sprovodjenja poglavlja VI ove rezolucije i relevantnih odredbi iz rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, Ustavnog okvira i angažovanju naroda Kosova za multietnicko drustvo u slobodnom i demokratskom Kosovu.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)