Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo treci - Dokumenti o izabranom politickom okviru

Izjava Asocijacije
Skupstina opstina o integraciji i povratku


Na sednici Asocijacije Skupstina opstina održane dana 12/04/2002, doneta je saglasnost o strategiji Zajednickih nacela, koja su u vezi sa pitanjima zajednica, kao sto su integracija i povratak, izmedju lokalnih i centralnih autoriteta.

Mi cemo pratiti sledeca nacela:

1. Da se prava manjina zastite u svim opstinama kako bi im se obezbedila jedna bolja buducnost. Isto važi i za raseljene Albance, posebno one sa severa Kosova i iz Strpca, koji isto tako treba da budu zasticeni i treba da im se obezbedi bolja perspektiva.

2. Svim licima na Kosovu i van Kosova, treba da se omoguci povratak u svoje kuce na Kosovu, ako oni to žele. To treba da bude dobrovoljan akt, a ne nova kolonizacija.

3. Svim povratnicima treba da se da mogucnost da ponovo izgrade svoje živote i daju doprinos nasem zajdenickom drustvu.

4. Svi stanovnici Kosova, bez obzira na etnicku pripadnost, imaju pravo na legalno posedovanje imovine.

Postigli smo i sporazum o saradnji u sledecim tackama:

1. Pitanje povratka manjina smatrace se pitanjem u interesu Kosova, ostavljajuci nadležnim organima ocenu licnih dosijea povratnika.

2. Saradnja izmedju valdinih i opstinskih organa u vezi sa pitanjima zajednica.

3. Vlada ce biti nosilac aktivnosti vezanih za integraciju i dobrovoljan povratak zajednica na njihova imanja.

4. Opstine ce postovati donete odluke od strane Vlade, konsultujuci se sa svim zainteresovanim u vezi tog pitanja.

5. Saradnja sa UNMIK-ovom Kancelarijom za zajednice kao i formiranje Savetodavne kancelarije za zajednice.

6. U opstinskim organima ce se primenjivati formula Ravnopravnog pristupa za sve.

7. Nece se izlaziti sa stavovima za integraciju i povratak bez konsultacija sa Vladom Kosova.

8. Javni fondovi ce se rasporediti na proporcionalan nacin za sve zajednice u opstinama na Kosovu.

9. U saradnji sa Vladom Kosova, Kancelarijom za povratak i zajednice kao i Savetodavnom kancelarijom za zajednice preduzece se kampanja javnog informisanja, u vezi tog pitanja.

10.Povremeno ce se na sednicama Asocijacije pozivati i svi cinioci zainteresovani za diskusiju izrade jedne strategije tretiranja pitanja Zajednica.


U ime Udruženja
G. Ljutfi Haziri, Predsednik

U ime Vlade
Dr Bajram Redžepi, Premijer

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)