Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo treci - Dokumenti o izabranom politickom okviru

Program Vlade,
sekcija o zajednicama

8. INTEGRACIJA SVIH ETNICKIH ZAJEDNICA U KOSOVSKO DRUSTVO

Ljudi Kosova bi trebalo da imaju ravnopravan pristup i da budu punopravni ucesnici na svim nivoima Vlade Kosova. Vlada Kosova bi trebalo da bude Vlada svih Kosovaca i da služi kao uzor u ponovnom tkanju multi-etnicke strukture Kosova. Da bi to postigla, Vlada Kosova treba da obezbedi da ciljevi zaposljavanja u ministarstvima, za koje im je dat mandat Ustavnim okvirom, budu ispunjeni za sve etnicke zajednice. Vlada treba da obezbedi da zajednice budu aktivni ucesnici u Vladi na svim nivoima i u svakom sektoru.

Vlada treba da pruži primer tako sto ce otvoreno da podrži inicijative na poboljsanju meduetnicke saradnje - od javnog podržavanja aktivnosti nevladinih organizacija, do potpomaganja onih poslovnih organizacija koje planski vrse zaposljavanje iz svih zajednica. Vlada treba da dosegne do raseljenih Kosovaca, inicirajuci dijalog na radnom nivou u oblasti povratka i treba da otvoreno podrži projekte koji omogucavaju povratak pripadnika manjina. Vlada treba da ubedi pripadnike manjina da povratak nece u enklave vec da ce to biti povratak svih raseljenih lica svojim domovima. Ministarstvo treba da obezbedi da se cuje glas manjina prilikom definisanja prioriteta Vlade Kosova.

Prava manjina, reintegracija i povratak

Prava manjina

Vlada ce obezbediti da njeni principi, zakoni i izvrsne mere zastite i unaprede prava i interese svih zajednica, kako je to garantovano Poglavljima 3. i 4. Ustavnog okvira. Promocija koegzistencije svih zajednica, njihovo puno ekonomsko, socijalno i politicko ucestvovanje predstavlja isti imperativni cilj Vlade.

Ministarstva ce obezbediti i promovisani proporcionalno ucesce svih zajednica na svim nivoima izvrsnih ogranaka. Javna služba treba da sprovede zaposljavanje javnih službenika na nacin koji odražava stvarne profesionalne standarde; pozitivna aktivnost zasnovana na dobro poznatim medunarodnim i evropskim standardima ce obezbediti da proces poveca ucesce razlicitih zajednica i žena na svim nivoima prema madatu datom Ustavnim okvirom.

Kao integralni deo ovih napora, ministarstva treba da aktivno rade na tome da pronadu i sprovedu resenja za mnoge prakticne probleme, ukljucujuci bezbednost i transport, koji za sada sprecavaju puno ucesce pripadnika manjina u javnim službama.

Vlada, u saradnji sa lokalnim i medunarodnim organizacijama, izradice i realizovati programe koji promovisu saradnju sa manjinskim zajednicama, kao i toleranciju i njihovu reintegraciju. U tom kontekstu, kabinet premijera ce raditi na tome da stimulise pravicno poslovanje opstinskih zajednica i Komisija za posredovanje.

Vlada a posebno kabinet premijera ce saradivati i koordinisati rad sa opstinama da bi obezbedili da se sve Vladine uredbe sprovode na opstinskom nivou. Odnosno preciznije receno, Vlada ce se konsultovati sa gradonacelnicima kako bi to pomoglo u postizanju dogovora sa njima i u sprovodenju propisa unutar opstinskih struktura. Savetodavna kancelarija za zajednice i medu-ministarski koordinator za povratak i zajednice ce obezbediti saradnju medu-odeljenjima ulazuci najveci napor sa ciljem postizanja napred navedenih ciljeva. Obe kancelarije ce takode saradivati i sa medunarodnim i regionalnim nivoima (ukljucujuci i Pakt za stabilnost) u cilju stvaranja boljeg razumevanja situacije u kojoj se nalaze zajednice na Kosovu, razmene gledista i iskustava i ucenja najboljih ostvarenih praksi od partnera u regionu.

Povratak

Dok pitanje povratka ostaje rezervisano ovlascenje SPGS-a, Vlada priznaje da ce to pitanje zavisiti od pune podrske i dogovora Vladinih struktura. Ovo traži da postojece zajednice i da zajednice koje se vracaju imaju potpun i podjednak pristup uslugama koje pružaju ministarstva. Pored toga, nastavak povratka bi trebalo da ukljuci pozitivno ucesce vecinskih zajednica, iako njihova dozvola ne može biti preduslov za povratak.

Vlada priznaje da je, u skladu sa dogovorom sa koalicijom od 28. februara 2002. godine, poverenje izbeglica i interno raseljenih lica (IDPs) visoko medu prioritetima i da predstavlja kljucni faktor prema socijalnoj i politickoj konsolidaciji u drustvu na Kosovu. Pored ovoga, priznanje Kosova u regionu i politicka i finansijska podrska medunarodne zajednice ce mnogo zavisiti od napretka koji bude postignut u ovim pitanjima.

Vlada je i dalje spremna da pomogne UNMIK-u, UNHCR-u, KFOR-u i svim drugim relevantnim organizacijama koje promovisu i omogucavaju povratak manjinskih zajednica. Da bi proces povratka bio miroljubiv, Vlada smatra da bi svaki povratak trebalo da se odigra na dobrovoljnoj osnovi i da povratak ne sme da bude predmet bilo kakve politicke manipulacije ili nekih drugih motiva. Povratak bi trebalo da bude u mestima gde su ljudi ranije živeli. Ovo ce promovisati koegzistenciju, toleranciju i reintegraciju izmedu postojecih zajednica i zajednica koje se vracaju. Da bi se ovo sprovelo, mesta u kojima ce se odigrati povratak treba da budu pripremljena, da bi povratnici ponovo izgradili dobar život i da bi ucestvovali u kosovskom drustvu. Povratak treba da se nastavlja za sve one koji poseduju imovinu u cilju sprecavanja buducih migracija ili bilo kakvih problema.

Vlada ce, zajedno sa raseljenim licima i izbeglicama, aktivno demonstrirati svoju saglasnost sa nastavljanjem i reintegracijom povratka i ona ce se pozabaviti problemima i potrebama povratnika. Vlada ce organizovati aktivnosti, ukljucujuci kampanje za informisanost, koje ce stimulisati toleranciju i saradnju i pozvace sve Kosovce da postuju pravila i zakone.

Uz konsultacije sa UNMIK-om, Vlada ce stupiti u kontakt sa donatorima da bi sponzorisali projekte koje spozorise i Vlada na unapredenju uslova raseljenih lica i povratak izbeglica. Kabinet premijera ce voditi proces koristeci funkciju koordinatora i kabinet koordinatora za povratak i zajednice.

Pristina 02. maj 2002. godine

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)