Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

Opstinska radna grupa

Opstinska radna grupa je lokalni koordinacioni forum za projekte povratka. MWG: 1) organizuje forum za razlicite zajednice da bi se angažovale u dijalogu po pitanju povratka, 2) deluje kao glavni mehanizam kroz koji raseljena lica mogu pristupiti procesu povratka i tražiti pomoc pri povratku, i 3) predstavlja osnovno koordinaciono telo za projekte povratka sa primarnom odgovornoscu za održivost procesa. MWG pomaže u obezbedivanju da se cuje glas raseljenih lica u oblikovanju vlastitih perspektiva za povratak i omogucava raseljenima i zajednicama-primaocima da direkno komuniciraju u transparentnom dijalogu, medunarodno omogucenom, sa donatorima, vlastima i NGO.

Predsedavajuci: Opstinski administrator predsedava MWG i on je odgovoran da obezbedi da sastancima prisustvuje predsednik Skupstine opstine ili potpredsednik, kao i drugi zvanicnici opstinske uprave, predstavnici Upravnog odbora opstine i predstavnici zajednice. MA je duzan da saziva sastanke MWG i obavesti sve relevantne ucesnike i da ih pozove na sastanak (na engleskom, albanskom i srpskom jeziku). MWG bi trebalo da se sastaje dvaput mesecno, u radno vreme u zgradi opstine.

Sastav: MWG se sastoji od mnogo ucesnika ukljucujuci UNMIK Stub II i lokalne opstinske vlasti, UNHCR, KFOR, Civilnu policiju/KPS, OSCE, predstavnike IDP, predstavnike mesnih zajednica i NGO.

Donosenje odluka:
Odluke na MWG se, po mogucstvu, donose konsenzusom svih ucesnika grupe. Ako se ne postigne konsenzus, onda MA, u svojstvu predsedavajuceg MWG, ima pravo da usvoji odluku u ime grupe uzimajuci u obzir konsultacije i misljenja koje je dobio od ucesnika MWG. Ako se neki od ucesnika MWG ne složi sa donetom odlukom, to ce se uneti u zapisnik sa
sastanka MWG.

Operativno planiranje: MWG, preko MA, može zatražiti formiranje projektnog tima (PT) u vezi konkretnog projekta za povratak ili ako MWG smatra za potrebno. Ucesce u PT je rezervisano za strucnjake - NGO, lokalno osoblje UNHCR-a, opstinske tehnicke strucnjake, i dr. PT je odgovoran za pracenje realizacije projekta za povratak i za pružanje implementarnim partnerima
neophodne opstinske tehnicke pomoci ako je potrebno. PT koordinira sa resornim opstinskim odeljenjima (kao npr. katastrom, skolstvom, urbanizmom, vodovodom i kanalizacijom, itd) da bi pomogao implementarnim partnerima u
donosenju i implementaciji projekta za povratak. PT nisu tela koja donose odluke. Ako se ukaze potreba za donosenjem neke odluke, PT ce zatražiti od MA da sazove vanrednu sednicu MWG radi resavanja konkretnog pitanja i donosenja odluke. PT odgovaraju iskljucivo MWG. MA je odgovoran da delegira jednog predstavnika UNMIK-a da belezi sve zakljucke sa sastanaka PT-a. Ako se MWG ne sastane, PT o tome obavestava Regionalno odeljenje za povratak.
Ako se pojave pitanja u radu PT ili MWG koja se ne mogu resiti na nivou MWG, predsedavajuci MWG ih upucuje na Regionalnu radnu grupu preko Regionalnog odeljenja za povratak.

Izvestavanje: MA je zadužen da obezbedi da se vodi evidencija o zakljuccima sa svih sastanaka MWG i PT. Ovi zakljucci treba da se distribuiraju u roku od nedelju dana od dana održavanja sastanka. MA je duzan da obezbedi da engleska, albanska i srpska verzija zapisnika bude spremna za distribuciju istovremeno. Zapisnici sa sastanaka treba da budu dostavljeni Regionalnom odeljenju za povratak, regionalnom administratoru, sefu regionalne kancelarije OSCE i svim ucesnicima MWG i ucesnicima PT kojih se tice.

Regionalna radna grupa

Regionalna radna grupa (RWG) je odgovorna za koordiniranje procesa povratka i aktivnosti integracije u svakom od regiona. Ona takode nadgleda rad MWG i revidira projekte odobrene na opstinskom nivou. RWG je odgovorna da osigura da je proces povratka u regionu u skladu sa utvrdenom odnosnom politikom povratka i zajednica.

Predsedavajuci UNMIK-ov regionalni administrator predsedava RWG.

Clanovi: Clanovi su predstavnici MWG - UNMIKov Stub II i opstinski predstavnici PISG (2), predstavnik Regionalnog odeljenja za povratak, UNHCR, UNMIK Policija/KPS, KFOR, Stub III/OSCE, Stub IV/EU i predstavnik (ci) NGO. Donatori, predstavnici raseljenih i zajednica-primalaca su uvek dobrodosli da prisustvuju sastancima RWG.

Uloga i odgovornost: MWG izvestava RWG o svojim aktivnostima i razvoju. Bilo koje pitanje koje se tice politike koje nastaje u MWG treba MA, kao predsedavajuci doticne MWG, da uputi RWG i da se resi u RWG ili da se uputi Grupi za koordinaciju povratka. U odgovornost RWG, kroz Regionalno odeljenje za povratak, takode spada i da MWG iz regiona funkcionisu, redovno se sastaju (dvaput mesecno) uz puno ucesce svih relevantnih aktera.

Izvestavanje: RA je odgovoran da obezbedi da se zapisnici vode na svim sastancima RWG i da se distribuiraju u roku od nedelju dana od dana kada je sastanak održan, kao i da engleska, albanska i srpska verzija zapisnika budu spremne za distribuciju istovremeno. Regionalno odeljenje za povratak preuzima funkciju sekretarijata RWG.
Zapisnici sa sastanaka se dostavljaju ORC, Sefu Regionalne kancelarije UNHCR-a, Sefu regionalne kancelarije OSCE i svim ucesnicima RWG. RWG treba da se sastaje jednom mesecno. RWG podnosi izvestaj Koordinacionoj grupi za povratak o aktivnostima povratka i može preko ORC uputiti pitanja Grupi za koordinaciju povratka radi diskusije i/ili resavanja.

Koordinaciona grupa za povratak

Koordinaciona grupa za povratak je centralno telo koje se bavi operativnim pitanjima koja se pojavljuju u procesu povratka i obezbedivanjem koordinacije pristupa glavnih aktera povratka (UNMIK, UNHCR, PISG, KFOR). Koordinaciona grupa za povratak se cesto sastaje (dvonedeljno u sezoni povratka) da omoguci razmenu informacija o napretku napora za povratak i da pruži podrsku MWG i RWG. Zajednica NGO je takode
zastupljena u ovoj grupi.

Tehnicko-savetodavni odbor

Tehnicko-savetodavni odbor (TAB) pruža strucnu pomoc Koordinacionoj grupi za povratak. TAB obuhvata pojedince odredene tehnicke strucnosti za formulisanje i implementaciju projekta koji predstavljaju osnovne clanove Koordinacione grupe za povratak, donatorske zajednice i implementarnih NGO. Pored uloge u davanju preporuka Koordinacionoj grupi za povratak u vezi sa listom prioritetnih projekata, TAB daje tehnicke smernice za prevazilaženje prepreka i uspesnost procesa povratka.

Radna grupa za povratak (Task Force)

Radna grupa za povratak je forum visokog ranga kojim predsedava SRSG i koji je formiran da obezbedi koordinaciju i politicku podrsku povratku raseljenih lica i izbeglica na Kosovo. Cetiri osnovna clana Radne grupe za povratak su UNMIK, PISG, UNHCR i KFOR. Radna grupa takode ukljucuje i meduministarskog koordinatora za povratak i viseg savetnika SRSG za povratak, kao i predstavnike visokog nivoa iz svakog od cetiri UNMIK-ova Stuba i Stambenoimovinske direkcije. Ostale organizacije i pojedinci ucestvuju u radu Radne grupe na adhoc osnovi, ukljucujuci tu i predstavnike manjinskih
zajednica. Radna grupa za povratak nadgleda proces povratka, ukljucujuci i rad RWG i
MWG, i obezbeduje efektivnu i usaglasenu primenu politike povratka u kljucnim institucijama i sirom Kosova.

Kancelarija za povratak i zajednice i Regionalne jedinice za povratak

Preko svoje glavne kancelarije u Pristini, svojih regionalnih jedinica u svakom kosovskom regionu i svog osoblja u kancelariji UNMIK-a u Beogradu, ORC je odgovorna za obezbedivanje ukupne koordinacije procesa povratka i politickog vodstva za proces povratka. Preko Koordinacione grupe za povratak, ORC koordinira pitanja od opste operativne i tehnicke važnosti na centralnom nivou. Politicko vodstvo i koordinaciona
funkcija se prenose na regionalni nivo preko regionalnih jedinica za povratak koje su
osnovane da pomažu regionalnom administratoru i opstinskom administratoru da sprovode svoje dužnosti u procesu po celom regionu.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)