Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

Izraz "individualni povratak" (poznat i kao "spontani") ovde se koristi u odnosu na razlicite vrste povratka koji ne predstavljaju organizovano preseljenje grupe raseljenih lica na odredenu lokaciju. U nekim slucajevima, porodice ne upozoravaju unapred o svom povratku u prebivaliste. U drugim slucajevima, pojedine porodice primaju razlicite vidove pomoci za povratak. Individualni povratak svake vrste treba podržati jer on predstavlja visok stepen poverenja, nezavisnosti i obaveze povratnika. Njega treba ohrabrivati jer predstavlja siru perspektivu za povratnike da se uspesno reintegrisu u zajednicu-primaoca. Kao i porodice koje se vracaju kroz projekte organizovanog povratka, porodicama koje se pojedinacno vracaju generalno je potrebna pomoc po povratku. Ipak, pružanje pomoci je cesto tesko zbog nepredvidive prirode njihovog dolaska i geografske rasirenosti lokacija na koje se vracaju. npr. projekti infrastrukture se u principu mogu preduzeti samo na nivou zajednice, a ne kao odgovor na povratak jedne jedine porodice.

U cilju odgovora na zahteve za pomoc ovoj vrsti povratnika, UNMIK radi sa UNDP-om i UNHCRom na stvaranju jedanog fleksibilnog fonda koji ce obezbediti finansiranje pomoci individualnom povratku. Specificne zahteve i strukturu toga fonda tek treba odrediti, pri cemu treba voditi racuna o velicini donatorske pomoci i zahtevima koje donatori mogu postaviti za takve mehanizme. U zavisnosti kako ce ova pitanja biti resena, namera UNMIK-a je da taj fleksibilni fond bude raspoloživ za koriscenje od strane MWG da bi mogle da reaguju na individualni povratak.

Treba razviti specifican proces za takvu pomoc posto se odredi struktura fleksibilnog fonda. Medutim, jedan moguc pristup bi bio da clanovi MWG obaveste MWG o individualnom povratku neke manjinske porodice. Tada MWG može tražiti od unapred odredene NGO da izvrsi procenu povratnicke porodice u svetlu kriterijuma pomoci korisnicima pri povratku. Ako je povratnicka porodica podobna za pomoc, obezbediti pomoc u skladu sa procedurom fonda. Pomoc za individualni povratak može da obuhvati stambenu rekonstrukciju, ekonomsku pomoc/pomoc u stvaranju prihoda i ako se povratak odvija u kontekstu gde su takve opcije moguce, ukljucenje porodice u tekuci projekat povratka koji obuhvata programe infrastrukture i zajednice 10.

nazad

 

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)