Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo drugi - Operativne smernice

Implementarni partner ima osnovnu odgovornost za implementaciju projekta povratka. Osnovna odgovornost donatora je da nadgleda projekat. MWG prati realizaciju projekta i može biti pozvana da pomogne implementarnim partnerima da otklone prepreke u realizaciji projekta. Implementarni partneri su dužni da obavestavaju MWG o svom radu ucestvujuci na sastancima MWG bar jednom mesecno i dostavljajuci kopije izvestaja namenjenih donatorima.

Implementacija multisektorskih projekata povratka

MWG pruža podrsku procesu realizacije projekta, ukljucujuci koordinaciju strana koje su obuhvacene procesom povratka. Kada se donator složi da finansira projekat povratka (ili u slucaju da je projekat samofinansiran) i kada MWG i RWG konacno pregledaju i odobre projekat, onda MWG preuzima ulogu monitoringa i koordinacije u toku implementacije. MWG osigurava politiku povratka UNMIK-a. Unutar strukture MWG, osnovna odgovornost za monitoring realizacije projekta lezi na predsedavajucem MWG. Monitoring je omogucen kroz redovno ucesce i izvestavanje implementarnih partnera na sastancima MWG. Ukoliko ima vise od jedne NGO u procesu, treba dogovoriti Memorandum o razumevanju (MOU) koji ce potpisati sve strane i koji ce odrediti uloge i odgovornosti.

Kao monitor realizacije projekta, narocito onda kada ima vise implementarnih partnera u jednom projektu povratka, MWG treba da omoguci i pruži podrsku izvrsenju projekta. Radi obezbedivanja efikasne koordinacije, MWG može formirati manju komisiju (Lokalna radna grupa) sastavljenu od ucesnika u projektu.

Od clanova MWG se takode ocekuje da preuzmu ulogu podrske u okviru svoga domena. Npr. predsedavajuci MWG (opstinski administratori) ce, ako je potrebno, uciniti da lokalna administracija obezbedi usluge na opstinskom nivou kao podrsku lokacijama za povratak i implementaciji projekta. Ukoliko MWG naide na znacajne probleme u monitoringu rada implementarnog partnera koji se ne mogu resiti neposredno sa partnerom, MWG treba takav problem da uputi predsedavajuc em RWG. Prema diskrecionom pravu predsedavajuc eg RWG, taj problem se može jos uputiti i ORC ako se smatra da donator treba da se obavesti i zatraži njegova intervencija.

nazad

 

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)