Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Priručnik za održivi povratak

Deo prvi - Kontekst

Donatorska zajednica

Donatorska zajednica igra osnovnu ulogu u realizaciji povratka i integracije manjinskih zajednica na Kosovu. Na osnovu potreba odredenih od strane struktura povratka opisanih u Prirucniku, donatorima se, zajedno sa njihovim vecim partnerima, prezentiraju prioritetni projekti koji se odnose na povratak i integraciju raseljenih u njihova prebivalista na Kosovu. Pored toga sto primaju zahteve za finansiranje multisektorskih projekata, donatori mogu da igraju aktivnu ulogu u procesu prisustvujuci sastancima regionalnih radnih grupa u cilju boljeg upoznavanja sredine kojoj žele da pomognu.

Privremene institucije samouprave

PISG ima znacajnu ulogu u svakoj fazi procesa povratka i integracije manjinskih zajednica. Buducnost multietnickog Kosova u mnogome zavisi od sposobnosti zvanicnika lokalnih vlasti da ukljuce potencijalne povratnike u dijalog, poboljsaju toleranciju i prihvatanje prava na povratak i da ohrabre njihovo ucestvovanje u privremenim strukturama vlasti. Uspesan i održiv povratak zavisi od sposobnosti PISG da obezbedi povratnicima i manjinama pristup javnim i socijalnim službama i da poboljsa prihvatanje povratnika u njihovim maticnim zajednicama. Kabinet premijera, ministarstva i opstinske vlasti su odgovorni za obezbedivanje postovanja manjinskih prava, kao i da zakoni, programi i inicijative u potpunosti postuju prava manjinskih
zajednica.

Nevladine organizacije

(NGO) su kljucni implementarni partneri u projektima povratka i integracije. NGO su takode od bitne važnosti u angažovanju sa zajednicama raseljenja sirom kosovske administrativne teritorije. One igraju važnu ulogu u opstinskim radnim grupama ukljucujuci tu i definisanje odgovora na utvrdene potrebe. Raznovrsne organizacije sa razlicitim operativnim mandatom su ukljucene u strukture za koordinaciju povratka i zajednice raseljenja da bi pripremile i realizovale projekte. One mogu biti fokusirane na citav niz aktivnosti: meduetnicki dijalog i izgradnja poverenja, stambena rekonstrukcija, stvaranje prihoda, poljoprivredni razvoj,obnova infrastrukture, pomoc u unapredenju javnih i komunalnih službi.

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Opsta nadležnost UNHCR-a je da stiti izbeglice i da pronalazi trajna resenja za izbeglicku situaciju. Pored toga, Generalna skupstina UN je ovlastila UNHCR da se bavi pitanjem interno raseljenih lica (IDP) u bivsoj Jugoslaviji. Prema Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244, Anex 2, bezbedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih treba da se odvija pod nadzorom UNHCR-a. Zajedno sa UNMIK-om, UNHCR igra centralnu ulogu u kreiranju i realizaciji politike povratka i predstavlja aktivnog ucesnika na svim nivoima procesa povratka.

Kancelarija za povratak i zajednice

UNMIK je osnovao krajem 2001. god. Kancelariju za povratak i zajednice (ORC) da odgovori na rastuci interes za mogucnosti povratka manjina na Kosovo. ORC igra aktivnu ulogu u davanju strateskih smernica i koordinaciji povratka. Ona takode podržava medusobne napore Stubova na poboljsanju životnih uslova i obezbeduje okruženje održivo i za povratnike i za zajednice na Kosovu.

STUB I Policija i pravda

UNMIK Policija je organ primene prava na Kosovu. U skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244., UNMIK je obezbedio privremenu primenu prava održavajuci medunarodno policijsko prisustvo i formirajuci profesionalne, nezavisne i multietnicke lokalne policijske snage, Službu kosovske policije (KPS). UNMIK Policija je koncentrisana na održavanje javnog reda, borbu protiv kriminala, kontrolu granica i imigracionu kontrolu. UNMIK-ovo Odeljenje za pravosude upravlja lokalnim sudovima i uz pomoc UNMIK Policije obezbeduje slobodan i jednak pristup pravnom sistemu za manjine, ukljucujuci i povratnike. Da bi osigurao nepristrasnost i nezavisnost, UNMIK je zaposlio strane sudije i tužioce da vode osetljive slucajeve, ukljucujuci tu i meduetnicka krivicna dela ili slucajeve gde postoji ozbiljan rizik od pristrasnosti.

STUB II UNMIK-ova Civilna administracija

Opstinska administracija je kljucni organizacioni ucesnik u procesu povratka. Ona igra znacajnu ulogu u obezbedivanju da proces bude u skladu sa "obrnutim" pristupom. Medunarodni zvanicnici UNMIK-a koji rade u opstinama su odgovorni za rukovodenje opstinskim radnim grupama i obezbeduju da ova tela budu ukljucena, zajedno sa predstavnicima IDP/izbeglickih zajednica i opstinskim zvanicnicima. Omogucavajuci rad MWG, opstine obezbeduju ukljucivanje svojih službi tamo gde je potrebno. Opstinske službe koje imaju specificne nadležnosti, kao sto su urbanizam, katastar ili poljoprivreda, su od posebnog znacaja za projekte povratka i mogu doprineti njihovoj uspesnoj realizaciji. UNMIKova regionalna administracija vrsi nadzor nad ukupnim procesom povratka, obezbeduje vezu izmedu opstina i centralnih mehanizama za koordinaciju, kao i nadzor, koordinaciju i smernice za opstine.

STUB III OSCE (OEBS)

Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi (OSCE) aktivno radi na promovisanju okruženja u kome se može odvijati održivi povratak. Kao UNMIK-ov Stub za izgradnju institucija, OSCE ima važnu ulogu u procesu povratka i integracije na Kosovu. Pre svega, oba odeljenja OSCE - za ljudska prava i vladavinu prava i za demokratizaciju - rade na na tome da postojece vladine, pravosudne i demokratske strukture funkcionisu prema medunarodnim standardima za ljudska prava i prema važecim zakonima Kosova, da omogucavaju pristup službama bez diskriminacije i povecaju mogucnost da
povratnici ostanu na Kosovu.

STUB IV Evropska Unija

Cetvrti UNMIK-ov stub, pod vodstvom Evropske zajednice (EU), Stub Evropske zajednice radi na obnavljanju i modernizaciji privredne strukture Kosova. Nadgledanjem i koordinisanjem obnove fizicke infrastrukture i rukovodenjem procesom promena u upravljanju, stub Evropske zajednice stvara privredu baziranu na tržistu kako bi Kosovu pružio mogucnost dalje integracije medu svoje susede i u Evropu.

Kosovske snage (KFOR)

KFOR predstavlja medunarodne snage pod vodstvom NATO-a koje su odgovorne za uspostavljanje i održavanje "bezbednog okruženja u kojima se raseljena lica i izbeglice mogu vratiti kucama bezbedno", kako stoji u Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244, cl. 9 (c). U toj svojoj nadležnosti, KFOR ima prevashodnu odgovornost za sva bezbednosna pitanja koja se jave u procesu povratka. On takode ima aktivnu ulogu na svakom nivou mehanizma planiranja i koordinacije.

nazad

 

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)