Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

Odjeci martovskih dogadaja na Kosovu

Pakt za stabilnost osuduje nasilje na Kosovu

Specijalni koordinator Erhard Busek najostrijim recima osuduje eskalaciju nasilja na Kosovu. "Pocinioci treba da znaju da se njihova zlodela negativno odražavaju na Kosovo - to je ozbiljan korak unazad u najnovijem razvoju politickih dogadaja. To se takode odražava na sire susedstvo, u trenutku kada jugoistocna Evropa postiže znacajne uspehe u daljoj stabilizaciji. Ovde nema mesta bezakonju, jer postoje uspostavljeni mehanizmi dijaloga i demokratske institucije." Stoga je od kljucnog znacaja da se politicke vode na svim stranama prikljuce UNMIK-u u pozivu na umerenost i povratak dijalogu.

Busek je podjednako osudio i nasilnicku odmazdu u Srbiji i Crnoj Gori, koja je kulminirala paljenjem džamije u Beogradu.

Kosovo je u velikoj meri ukljuceno u strukture Pakta stabilnosti tokom poslednje dve godine i danas ucestvuje u dvadesetak aktivnosti i inicijativa Pakta stabilnosti. Ovakvo ukljucivanje Kosova u medunarodnu i regionalnu saradnju predstavlja krupan korak napred, koji moce biti ozbiljno doveden u pitanje ovakvim akcijama neodgovornih elemenata.

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)