Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

LINKOVI - Linkovi web sajtova opština na Kosovu

1. Opština Gjilan / Gnjilane www.gjilani-komuna.org
(srpski, engleski)

2. Opština Viti/ Vitina www.kk-viti.org
(engleski)

3. Opština Ferizaj/Urosevac www.ferizaj-komuna.org

4. Opština Kaçanik / Kacanik www.komuna-kacanik.org
(engleski)

5. Opština Peje / Pec www.peja-komuna.org  

6. Opština Istog / Istok www.komuna-istog.org  

7. Opština Klina / Klina www.komuna-kline.org 

8. Opština Gjakova / Ðakovica www.gjakova-komuna.org
(srpski, engleski)

9. Opština Malisheve/Malisevo www.malisheva.org

10. Opština Prizren www.prizreni-komuna.org

11. Opština Dragash / Dragas www.komuna-dragash.org
(srpski, engleski)

12. Opština Prishtina / Pristina www.prishtina-komuna.org  

13. Opština Podujeva / Podujevo www.komuna-podujeve.org
(engleski)

14. Opština Vushtrri / Vučitrn www.komuna-vushtrri.org
(engleski)

15. Opština Lipjan/ Lipljan www.lipjan-komuna.org

16. Opština Shtime / Stimlje www.shtime-komuna.org

17. Opština Mitrovica / Mitrovica www.mitrovica-komuna.org

18. Opština Leposaviq / Leposavić www.leposavic.org
(srpski, engleski)

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)