Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

OMBUDSPERSON INSTITUCIJA na KOSOVU
TRECI GODISNJI IZVESTAJ 2002 - 2003

upucen

Specijalnom predstavniku Generalnog sekretara
Ujedinjenih Nacija

10. juli 2003.

Telefon: ++381 38 501 401
Telefax: ++381 38 545 302
e-mail: ombudspersonkosovo@ombudspersonkosovo.org
web site: www.ombudspersonkosovo.org

Ovaj godisnji izvestaj je objavljen u skladu sa Stavom 17.1 Uredbe 2000/38 Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) o Osnivanju Ombudsperson institucije na Kosovu i odredbe 22.1 Pravilnika o radu Ombudsperson institucije.

Ovaj treci godisnji izvestaj obuhvata celu drugu godinu rada ove institucije, od 1. jula 2002. godine do 30. juna 2003. godine. Sacinjen je od dva glavna dela. Prvi deo sadrži kratku analizu odredenih aspekata zastite ljudskih prava na Kosovu, sa stanovista Ombudspersona, dok drugi sadrži opis aktivnosti i operacija same Ombudsperson institucije.

Sadržaj

ODREŠENI ASPEKTI ZASTITE LJUDSKIH PRAVA NA KOSOVU
AKTIVNOSTI I OPERACIJE OMBUDSPERSON INSTITUCIJE
DODATAK 1: STATISTICKI PREGLED SLUCAJEVA
DODATAK 2: PREGLED ZAHTEVA ZA PREDUZIMANJE HITNIH AKCIJA
DODATAK 3: SIŽE IZVESTAJA
DODATAK 4: SIŽE ODABRANIH PISAMA U KOJIMA SE TRAŽI POMOC ILI USLUGA

Preuzmi --> Upakovan word dokument

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)