Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

KONFERENCIJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Na konferenciji nevladinih organizacija odrzanoj u Beogradu u januaru 2002, pod nazivom "Suocavanja - izbegli i raseljeni izmedju prava i realnosti", u organizaciji dveju regionalnih mreza lokalnih NVO (SEE-RAN - Mreza NVO jugoistocne evrope za pomoc izbeglicama i BHRN - Balkanska mreza za ljudska prava), pod pokroviteljstvom FRESTA programa danske Vlade, razmatrani su i pravni problemi raseljenih lica sa Kosova, rasporedjenih u nekoliko sirih kategorija:

nazad

 

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)