Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

NVO IZVEŠTAJI

IAN ISTRAŽIVANJE

Istraživacki tim IAN-a je 2000. godine sproveo istraživanje na uzorku od 1630 interno raseljenih lica iz prizrenske regije Kosova (PrIRL), ciji glavni cilj je bio da sakupi korisne informacije o socio-demografskim karakteristikama, obrazovanju i zanimanju IRL iz oblasti Prizrena, o njihovim uslovima života, potrebama koje se ticu razlicitih vrsta pomoci, statusu mentalnog zdravlja i stavu o povratku u zavicaj. Istraživanje je ponovljeno dve godine kasnije, 2002. godine, na uzorku od 391 PrIRL, a rezultati su predstavljeni u publikaciji INTERNO RASELJENA LICA IZ PRIZRENSKE REGIJE KOSOVA I METOHIJE: tri godine u iscekivanju povratka.

Preuzmi publikaciju - upakovan word dokument

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)