Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

TRENING ZA IRL ORGANIZACIJE

U okviru svog programa podrske raseljenim licima sa Kosova i Metohije IAN je organizovao trening na temu Predstavljanje na Internetu i izrada web prezentacija za predstavnike udruženja IRL. Obuka je bila besplatna i održana je 23. i 24. januara 2003. u kancelariji IAN Repatrijacije. Obezbedeni su odlicni tehnicki uslovi za izvodenje treninga koji su podrazumevali rad polaznika na zasebnim racunarima i on-line Internet vezu.

Ucestvovali su predstavnici sedam kosovskih udruženja (Jug, Zavicaj, Srecna porodica, Stara Srbija, Medunarodna medicinska pomoc, Opstanak i povratak i Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih).

Uz strucnu pomoc i strpljenje IAN-ovih trenera, Ivana Stojilovica i Borisa Krbavca, ucesnici su putem interaktivnog metoda rada stekli odredena znanja i vestine i napravili vrlo kreativne web prezentacije svojih organizacija.

Kao jedan od doprinosa osnaživanju i promovisanju udruženja IRL, IAN je ove prezentacije postavio na svoj web portal Kosovo Info.

Tokom treninga održane su i dve evaluacione radionice u cilju dobijanja detaljnije slike o saradnji udruženja IRL sa drugim NVO i relevantnim institucijama kao i o potrebama udruženja, pre svega u pogledu edukacija i sticanja vestina potrebnih za uspesnije sprovodenje aktivnosti i ostvarivanje ciljeva.

 

 

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)