Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

SLOBODA KRETANJA

"Svi ljudi na Kosovu imaju mogucnost da putuju, rade i žive bezbedno, bez pretnji ili straha od napada, uznemiravanja ili vredanja, bez obzira na etnicku pripadnost. U mogucnosti su da se sluze svojim jezikom slobodno bilo gde na Kosovu, ukljucujuci javna mesta, i da uživaju neometani pristup radnim mestima, tržnicama, javnim i drustvenim službama i komunalnim institucijama."  

Trenutno stanje

Kljuc održivog multietnickog drustva je mogucnost da pripadnici svih etnickih zajednica žive slobodno od straha i pretnji i da imaju pristup službama neophodnim za njihovu privrednu, drustvenu i kulturnu dobrobit. Ova prava jos uvek nisu u potpunosti ispostovana na Kosovu, a kao rezultat nasilja u martu, mogucnost pripadnika etnickih zajednica da putuju, rade i žive bezbedno na Kosovu je podrivena. Nasilni napadi na kosovske Srbe, Rome , Askalije i na albansku manjinu u Mitrovici u velikoj meri su uvecali postojece strahove etnickih zajednica, nadalje sprecavajuci njihovu mogucnost da se krecu slobodno. O ovom pogorsanju slobode kretanja svedoci potreba da ponovo budu uspostavljeni stalni vojni kontrolni punktovi oko nekih podrucja i sela u kojima žive pripadnici etnickih zajednica.

Zastita prava licnosti da žive slobodno od straha i da imaju pristup osnovnim službama ukljucuje uspostavljanje i primenu efikasnog okvira pravne zastite. Kao sto su pokazali dogadaji u martu, kako bilo, svaki projekat multietnicnosti zahteva koordinisan i sveobuhvatan trud kako bi se ojacala klima tolerancije.

Dok sloboda kretanja najociglednije ukljucuje neogranicen i bezbedan pristup javnom i privatnom transportu, kao i mogucnost slobodnog kretanja bez pretnji fizickoj dobrobiti, ona takode ukljucuje mogucnost koegzistencije u drustvu gde su jezik, drustvena i kulturna prava svih zajednica zasticeni.

Predstojeci izazovi

Dok je zabrinutost vezana za slobodu kretanja bila evidentna pre nasilja u martu ovi dogadaji bili su ostvarenje najgorih strahova etnickih zajednica. Ponovno izgradivanje tog poverenja mora da bude prioritet lidera politickog i gradanskog drustva na Kosovu. Stoga udovoljavanje ovom standardu nalaže da vecinski lideri na svim nivoima preduzimaju sirok spektar aktivnosti koje doprinose okolini koja jaca toleranciju i postovanje razlicitosti. Pored javnog izražavanja podrske mogucnosti svih zajdnica da se krecu slobodno bez pretnji fizickoj dobrobiti, kljucno je aktivno približavanje etnickim zajednicama da bi bilo uvedeno shvatanje da ce njihova jezicka, drustvena i kulturna prava biti podrzana i zasticena.

Prioritetne akcije 

•  PIS ce da razviti i primeniti sistematski program približavanja kosovskim Srbima i drugim etnickim zajednicama da bi se ponovo izgradilo poverenje medu zajednicama. Ovi napori obuhvataju i planiranje srednjorocnih i dugorocnih strategija pomirenja i meduetnickog dijaloga. Politicki lideri na centralnom nivou moraju uspostaviti ispravno vodjstvo nad lokalnim liderima koji se ne pridrzavaju procesa I da objasne dali bi oni trebali da ne podrzavaju proces.

•  Opstinske vlasti i ministarstva uspostavljaju sistem koji dopusta etnickim zajednicama da zahtevaju da imena gradova, naselja, sela, ulica, puteva i javnih mesta budu izražena na jeziku njihovih zajednica i da ti zahtevi budu sprovedeni pravovremeno u svim oblastima gde pripadnici etnicke zajednice trenutno žive ili su 1999. godine živeli u znatnom broju.

•  PIS ce odmah da uloži napore u cilju sprovodjenja preporuke Tima za primenu jezickih standarda. U skladu sa ovim preporukama, sve javne ustanove treba da preduzmu odgovarajuce mere da bi obezbedile adekvatne službe za tumacenje i prevodenje za manjine, ukljucujuci pravovremeno prevodenje svih zvanicnih dokumenata kako bi ucestvovanje manjina bilo obezbedjeno u javnom životu multikulturalne okoline Kosova. Ovo takode zahteva osoblje obuceno na odgovarajuci nacin i tehnicku opremu uz zadovoljavajuce finansiranje od strane opstina i ministarstava iz KBK. Pripadnici svih etnickih zajednica moraju da budu u mogucnosti da dobiju svoja licna dokumenta na zvanicnim jezicima Kosova, kao i na jeziku tog pojedinca.

1. SLOBODA KRETANJA >>>
PDF dokument - 18,8 KB

2. SLOBODNA UPOTREBA JEZIKA >>>
PDF dokument - 19,9 KB

 

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)