Jezik

 

Najnovije vesti:
Pogledaj Arhivu

ODRŽIVI POVRATCI I PRAVA ZAJEDNICA I NJIHOVIH PRIPADNIKA

"Pripadnici svih zajednica moraju da imaju mogucnost da potpuno ucestvuju u privrednom, politickom i drustvenom životu Kosova i ne mogu da budu suocavani sa pretnjama svojoj bezbednosti i dobrobiti na snovu svoje etnicke pripadnosti. Sve izbeglice i raseljena lica koja žele da se vrate na Kosovo moraju da imaju mjogucnost da to urade bezbedno i dostojanstveno."

Sadasnja situacija

Nasilni dogadaji iz marta naglasisili su da je dostizanje vece zastite i promovisanje prava svih etnickih zajednica fundamentalno da bi bio ucinjen stvarni napredak u oblasti održivih povrataka i slobode kretanja. Vise nego u bilo koje drugo vreme, kretanje napred u primeni ovih standarda zahteva posvecivanje vecinskog stanovnistva Kosova pod vodstvom vlade, lidera politickih partije i uvaženih pripadnika gradanskog drustva. Napori PIS, i na centralnom i na lokalnom nivou, da uspostave "drustveni ugovor" sa manjim zajednicama su, stoga, prvi korak. Izgradivanje stvarnog poverenja koje ima održivi uticaj na buducnost Kosova, zahteva i sire promene socijalne klime na Kosovu i zahteva sistemski pristup Vlade izgradivanju tolerancije i razvijanju aktvinosti koje povezuju zajednice i ohrabruju njihovu medusobnu komunikaciju. Posto Plan implementacije standarda identifikuje akcije koje moraju da preduzmu lideri Kosova, znacajan napredak u udovoljavanju tim standardima, stoga, zahteva i angažovanje pripadnika svih zajednica Kosova. Naglasak mora da bude stavljen i na obezbedivanje prava postojecih zajednica.

Predstojeci izazovi

Dogadaji iz marta dramaticno su izmenili postojece realnosti u odnosu na unapredivanje procesa povratka i postizanje vece zastite i promovisanje prava etnickih zajednica. Kao posledica, sustinsko je ponovno odredivanje prioriteta akcija u okviru ovog Plana implementacije. Narocito, vlasti Kosova i strukture vlade moraju da budu neposrednije angažovane u zastiti prava zajednica, ukljucujuci pravo na povratak, i u promovisanju pravnog okvira zastite prava. Dok SPGS zadržava "rezervisana" ovlascenja da intervenise kad institucije Kosova propuste da postupaju, PIS su, kao svaka vlada, odgovorne za obezbedivanje da prava svih zajednica budu postovana i da budu obezbedene odgovarajuce popravne mere kad dode do povredivanja.

Prioritetne akcije

Razvijanje struktura PIS da promovisu zastitu prava, ukljucujuci prvo na povratak

  • Sredisnje pitanje za cilj olaksavanja povrataka raseljenih lica i obezbedivanje postovanja prava zajednica i njihovih pripadnika je razvijanje efikasnih centralnih institucija da razvijaju i koordinisu strategiju Vlade za promovisanje zastite prava. Preko Kancelarije Premijera PIS su trenutno angažovane na identifikovanju struktura koje bi najefikasnije jacale njen kapacitet u ovom smislu. Ta strategija mora zatim da bude efikasno prenesena svim nivoima Vlade.
  • Napori centralnog nivoa moraju da se odražavaju na nivou opstina i medu njima moraju da budu uspostavljene direktne veze. Mehanizmi unutar opstina odgovorni za zastitu ljudskih prava i prava zajednica (opstinske kancelarije za zajednice, odbori opstinske skupstine za zajednice i za posredovanje) moraju da imaju odgovarajuce resurse i osoblje da bi funkcionisali efikasno, i moraju da budu ispravno uspostavljeni i da dobijaju aktivnu podrsku opstinskih vlasti. Kao prioritet, PIS preduzimaju obezbedivanje pune primene administrativnih uputstava za rad odbora za zajednice i za posredovanje i za dodatne zamenike predsednika. Takode je od sustinskog znacaja da ti odbori i kancelarije budu potpuno integrisani u opstinske strukture vlade da bi mogli na najbolji nacin da predstavljaju potrebe pripadnika zajednica.
  • Sa unazadivanjem procesa povratka do kojeg su doveli martovski dogadaji razvijanje opstinskih strategija za povratak (osim u Glogovcu) dobija jos veci prioritet. Opstine u kojima su u toku ili su predvideni povratci takode ce da uspostave i da popune mesta opstinskog civnovnika za povratke i odgovarajuce direkcije ce da naimenuju sredisnje lice za pitanja povratka. Opstinske radne grupe, ukljucujuci lokalne aktere i predstavnike raseljenih, i opstinska odeljenja, obezbedice tekucu podrsku povratcima u svojim opstinama i imace aktivniju ulogu u primeni rada ORG. Narocita pažnja mora da bude posvecena pogodenim zajednicama kao i izgradivanju klime vece tolerancije u odnosu na povratke. Projekti povrataka u gradska naselja koji ukljucuju povracaj imovine bice takode razvijeni i primenjeni.

Izgradivanje i primena pravnog okvira zastite prava  

  • PIS ce da ubrzaju svoje napore razvijanja i primene pravnog okvira da bi efikasno zastitili prava zajednica i njihovih pripadnika. Primena ukljucuje obuku relevantnih aktera za upotrebu zastitnih mehanizama i alatki. U ovom cilju, Skupstina Kosova mora da uloži svaki napor da razresi primedbe na Zakon protiv diskriminacije (ZPD) koje je stavila Koalicija Povratak, tako da ZPD, saglasan sa direktivama Evropske unije i medunarodnim standardima, bude brzo proglasen. Podzakonska pravna akta za efikasnu implementaciju ZPD moraju da budu odobrena za proglasavanje.
  • Skupstina Kosova ce takode da odobri za proglasavanje Zakon o jednakim mogucnostima saglasan direktivama Evropske unije i medunarodnim standardima i obezbedice punu implementaciju odgovarajucih uputstava i naredenja UNMIK-a.
  • PIS ce da eliminisu sve prepreke zaposljavanju manjina i na centralnom i na opstinskom nivou vlade, ukljucujuci diskriminaciju pri zaposljavanju, tako da zaposljavanje manjina bude u saglasnosti sa specificnim opsegom predstavljenosti zajednica, i obezbedice efikasne alatke za regrutovanje pripadnika manjinskih zajednica ukljucujuci efikasno približavanje manjinskim zajednicama.
  • Da bi dopunile implementaciju pravnog okvira zastite prava, PIS ce da rade na stvaranju okoline koja obezbeduje jednak pristup drustvenim i javnim službama svim zajednicama na Kosovu i obezbedice da sve prepreke jednakoj mogucnosti pristupa budu otklonjene. Posebno, PIS ce da nastave da rade na stvaranju nastavnog programa koji uvažava razlicitost svih zajednica na Kosovu.

1. ODRŽIVI POVRATCI >>>
PDF dokument - 49,9 KB

2. PRAVNA ZAJEDNICA >>>
PDF dokument - 31,2 KB

 

nazad

O nama | Realizacija | Kontakt | © 2004 Međunarodna mreža pomoći (IAN)